Home »Menjawab Wahabi »Usaha Pembunuhan Kaum Hanabilah Yang Mujaasimah dan Ketasawwufan Ulama Hanabilah Yang Haq Usaha Pembunuhan Kaum Hanabilah Yang Mujaasimah dan Ketasawwufan Ulama Hanabilah Yang Haq Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

 

 

 

Pada artikel sebelumnya, kami telah memaparkan fakta sejarah peristiwa-peristiwa fitnah yang dimunculkan sekelompok Mujassimah yang menisbatkan diri sebagai pengikut madzhab imam Ahmad bin Hanbal. Kami hanya menampilkan lima peristiwa fitnah mujassimah al-Hanabilah, padahal masih banyak lagi fitnah mereka yang tidak kami tulis mengingat lima fitnah itu sudah cukup menjadi ‘ibrah bagi kita dengan mengaca sejarah tersebut. Apa yang terjadi saat ini dari radikalisme kaum wahabi-salafi, sejak kemunculan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah episode lanjutan dari fitnah kaum mujassimah  terdahulu yang mengaku-ngaku pengikut madzhab Hanbali. Seandainya mereka memiliki kekuasaan yang besar bagi dunia, maka niscaya fitnah berdarah itu akan terulang kembali bagi dunia Islam meskipun fitnah-fitnah itu sudah terjadi di berbagai daerah muslimin. Maka sungguh benar sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam :

 

مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ اْلفِتَنُ، نَحْوَ اْلمَشْرِقِ، وَاْلجَفَاءُ وَغِلَظُ اْلقُلوْبِ فيِ اْلفَدَّادِينَ أَهْلُ اْلوَبَرِ، عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ اْلإِبِلِ وَاْلَبقَرِ فِي رَبِيْعَةْ وَمُضَرً

“Dari sinilah muncul fitnah-fitnah, dari arah Timur, (muncul) sifat kasar, dan keras hati dalam orang-orang yang sibuk mengurus unta dan sapi, kaum Baduwi, di ujung ekor-ekor unta dan sapi, dalam  kaum Rabi’ah dan Mudhar.” (HR. al-Bukhari)

 

Dalam riwayat yang lain :

هَا إِنَّ اْلفِتْنَةَ هَهُنَا، هَا إَنَّ اْلفِتْنَةَ ههُنَا، هَا إِنَّ اْلفِتْنَةَ ههُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

“Fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, dari arah munculnya tanduk setan.” (HR. Muslim)

 

Dan kali ini kami akan menampilkan bukti fakta sejarah tindak pembunuhan yang dilakukan kaum Hanabilah dan Karomiyyah[1] yang mujassimah kepada beberapa ulama Ahlus sunnah wal Jama’ah.

 

1. Pembunuhan terhadap al-Imam Abu Bakar Furak al-Asy’ari.

 

 

ودعي إلى مدينة غزنة، وجرت له بها مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام- المجسم – ، ثم عاد إلى نيسابور، فسم في الطريق- أي مات مسموما – ، فمات بقرب بست، ونقل إلى نيسابور، ومشهده بالحيرة يزار، ويستجاب الدعاء عنده

“ Beliau diundang ke kota Guznah, dan terjadilah perdebatan di sana. Beliau orang yang sangat menentang Ibnu Karram (al-Mujassim). Kemudian kembali ke Naisabur. Lalu beliau diracun diperjalanan dan wafat dalam keadaan teracuni. Beliau wafat dekat dengan Bast, dan dipindah ke Naisabur. Masyhad (makam) beliau ada di Hirah dan diziarahi, dan terkabukkan doa di sisi makamnya “.[2]

 

2. Pembunuhan terhadap al-Imam al-Buuri asy-Syafi’i dan jama’ahnya.

 

 

Al-Imam Ibnul Atsir bercerita :

وفيها مات البوري الفقيه الشافعي، تفقه على محمد بن يحيى، وقدم بغداد ووعظ، وكان يذم الحنابلة، وكثرت أتباعه، فأصابه إسهال، فمات هو وجماعة من أصحابه، فقيل: إن الحنابلة أهدوا إليه حلوى فمات هو وكل من أكل منها

“ Dan di tahun 567 Hijriyyah, wafatlah ulama ahli fiqih yaitu al-Buuri asy-Syafi’i. beliau belajar fiqih kepada Muhammad bin Yahya. Datang ke Baghdad dan member nasehat. Beliau telah mencela kaum Hanabilah (yang mujassimah) di dalam majlisnya dan semakin  banyak pengikutnya, lalu beliau terkena sakit perut (keracunan makanan), maka beliau wafat dan beberapa pengikutnya yang bersamanya. Dikatakan bahwa kaum Hanabilah memberikan hadiah manisan kepada beliau, maka beliau wafat dan orang-orang yang ikut makan bersamanya.[3]

 

3. Pembunuhan terhadap al-Imam Fakhruddin ar-Razi.

 

 

وتوفى الإمام الرازى سنة 606 من الهجرة ، قيل فى سبب وفاته أنه مات مسموما ، لخلاف بينه وبين الكرامية فى أمور العقيدة حتى كفرهم فسموه ومات بسبب ذلك

 “ Imam Fakhruddin ar-Razi wafat tahun 606 Hijriyyah, dikatakan penyebab beliau wafat adalah karena diracun, disebabkan perseteruan antara beliau dan kaum Karomiyyah dalam perkara akidah, sehingga beliau mengkafirkan mereka dan mereka meracuni beliau hingga wafat “[4]

 

3. Pembunuhan terhadap syaikh Marbad bin Hamd at-Tamimi.

 

Beliau dibunuh di kota Raghbah saat kembali pulang dari berkunjung ke tempat syaikh ash-Shan’ani dari Shan’a. Dengan keperluan menyadarkan syaikh ash-Shan’ani tentang pujiannya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka syaikh ash-Shan’ani sadar dan menarik kembali pujiannya tersebut.

 

4. Syaikh Abdullah bin Ali bin Amr Alu Rasyid al-Hanbali,

 

seorang pembesar ulama madzhab Hanbali. Beliau sempat mengarang kitab bantahan terhadap wahabi dengan judul “ ar-Radd al-Munif fi ar-Radd ‘ala Ali Abdil Lathif “. Dengan sebab ini lah beliau wafat dibunuh pihak Abdul Lathif.[5]

 

5. Hakim Uyainah, Ustman bin Mu’ammir.

 

Beliau tewas dibunuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya di hari Jum’at selepas sholat jum’at dan masih di dalam masjid di bulan mulia Rajab, dengan tuduhan berkhianat dan murtad. sebagaimana direkam oleh Ibn Ghannam dalam Tarikh Najdnya:

 

“Ketika umat Islam mengetahui hal itu (pengkhianatan Utsman), maka beberapa orang berencana membunuhnya, di antaranya Hamd bin Rasyid dan Ibrahim bin Zaid. Seusai shalat Jumat, mereka membunuh Utsman di tempat shalatnya di dalam masjid pada bulan Rajab tahun 1163 H.” [6]

 

Dan masih banyak lagi para ulama Ahlus sunnah yang menjadi korban pembunuhan kaum Mujassimah. Bahkan ribuan kaum muslimin pun turut serta dibunuh oleh mereka.

 

Ibnu Bisyr an-Najdi al-Wahhabi mengatakan :

 

“Di tahun 1176 H, Abdul Aziz berangkat bersama pasukan memerangi penduduk Ahsa, lalu singgah di tempat yang terkenal dengan sebutan Muthair di Ahsa. Abdul Aziz membawa tiga puluhan pasukan berkuda, menyerang Ahsa di pagi hari, berhasil membunuh tujuh puluhan penduduknya dan merampas harta yang sangat banyak.”[7]

 

Ibnu Ghannam al-Wahhabi mengatakan :

 

“Di tahun 1187 H, Abdul Aziz bersama kaum Muslimin (Wahabi) berangkat menuju kota Riyadh; menentang penduduknya suatu waktu dengan memeranginya setiap hari, sehingga kaum Muslimin (Wahabi) menguasai sebagian benteng dan menghancurkannya; menghancurkan menara-menara tingginya; dan membunuh banyak penduduknya. Dari Kaum muslimin (Wahabi) yang terbunuh 12 orang di antaranya Aqil bin Nashir dan Sulthan bin Hafitan.”[8]

 

Demikian sekilas dari radikalisme kaum Mujassimah dari masa ke masa hingga masa Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi. Dan mereka semua tidak bukan adalah penganut paham tajsim dan tasybih kepada Allah Ta’ala dalam akidahnya. Merasa ajaran mereka paling benar dan kelompok Islam lainnya salah dan harus dimusnahkan. Namun mereka hanyalah minoritas dari kaum muslimin mayoritas yang berakidahkan Ahlu sunnah. Sungguh banyak bahkan mayoritas Hanabilah berpaham akidah Ahlu sunnah wal Jama’ah dan rata-rata mereka adalah shufiyyah (bertawassuf). Berikut kami akan tampilkan fakta sejarahnya :

 

1. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani al-Baghdadi.

 

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Pemimpin para ‘arifin, dan penghulu ahli thariqah di masanya, pemilik maqam dan karomah dan ahwal yang ma’ruf “.[9]

 

2. Utsman bin Marzuq bin Humaid al-Qurasyi.

 

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Selesai pendidikan tarbiyah kaum muridin (shufiyyah) di Mesir. Beliau dan Abu Madyan berkumpul dengan syaikh Abdul Qadir al-Jailani, kemudian mendapatkan khirqah dari syaikh Abdul Qadir serta meriwayatkan beberapa riwayat darinya “.[10]

 

3. Muhamamd bin hmad bin Abdullah al-Ba’labakki.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau menggunakan pakaian tasawwuf dari syaikh Abdullah al-Baththayihi, sahabat syaikh Abdul Qadir al-Jailani “[11]

 

4. Ahmad bin Ibrahim bin Mas’ud al-Hazzami.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang yang zuhud, patut dicontoh dan arif billah. Ayahnya seorang pemimpin thariqah Ahmadiyyah. Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah begitu menghormatinya hingga mengatakan bahwa syaikh Ahmad bin Ibrahim adalah imam Junaid di masanya “.[12]

 

5. Abdullah bin Ahmad bin Quddamah.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau sempat bermukim (mondok) di Madrasah syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam masa yang sebentar “.[13]

 

6. Junaid bin Muhammad al-Junaid.

Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan : “ Beliau masyhur bersahabat dengan Haris al-Muhasibi dan pamannya Sirri as-Saqathi. Dan beliau merutinkan ibadah, hingga Allah membukankan baginya ilmu-ilmu yang banyak sebab ibadahnya. Beliau berbicara dengan thariqah shufiyyah “.[14]

 

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan :

ما احذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الحوع وترك الدنيا وقطع المألوفات المحتحسنات

“ Kami tidak mengambil ilmu tasawwuf dari banyaknya bicara, akan tetapi dengan rasa lapar, meninggalkan dunia dan memutus segala hal yang enak dan lezat “[15]

 

7. Ma’ruf al-Khurkhi.

 

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan : “ Beliau salah satu dari ahli shufi yang masyhur dengan zuhud dan meninggalkan dunia, banyak didatangi oleh orang shalih dan beliau selalu diambil berkahnya oleh orang-orang arif saat berjumpa “[16]

 

8. Muhammad Abdullah bin Umar al-Muqri ash-Shufi.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau mengambil dan memakai khirqah dari as-Sahruwardi “[17]

 

9. Abul Qasim bin Yusuf al-Hawari.

 

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau adalah seorang shufi yang zuhud lagi masyhur, pemiliki Zawiyah di Hawari. Beliau memiliki banyak murid dan pengikut dari berbagai daerah “[18]

 

10. Abu Imran al-Hanbali.

 

 

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan : “ Beliau seorang shufi dan menuqil suatu riwayat dari imam kita (Ahmad bin Hanbal) “.[19]

 

11. Ahmad bin Ali al-Muqri al-Hanbali.

 

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan : “ Beliau seorang shufi yang yang beradab, ayah dari al-Khathtab al-Baghdadi “[20]

 

12. Abdullah bin Muhammad al-Anshori.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang hafidz, seorang shufi, penasehat, syaikh Islam..beliau seorang ahli ibadah, zuhud, memiliki ahwal dan karomah “[21]

 

13. Ali bin Aqil bin Muhammad al-Baghdadi.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Guruku dalam ilmu adab Tasawwuf adalah Abu Manshur dan aku memuji guruku dengan zuhud dan berakhlak dengan akhlak para shufiyyah masa lalu “[22]

 

14. Abdul Aziz bin Abul Qasim al-Babashri.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang ahli fiqih yang shufi “.[23]

 

15. Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang ahli hadits yang shufi, memakai khirqah tasawwuf dari as-Sahruwardi “.[24]

 

16. Muhammad bin Muslim Abu Abdillah ash-Shali.

 

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang ahli fiqih, shalih dan zuhud. Dan beliau seorang aqdhi yang adil, beliaulah yang telah mencegah dan melarang Ibnu Taimiyyah dari berfatwa tentang masalah thalaq dan selainnya dari masalah-masalah yang bertentangan dengan madzhab imam Ahmad bin Hanbal “.[25]

 

17. Ibrahim bin Abdul Wahhab al-Baghdadi.

 

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau selalu rutin menghadiri perkumpulan-perkumpulan dan menghadiri majlis tasawwuf “.[26]

 

18. Ahmad bin Abdul Aziz bin Najjar al-Fattuhi.

 

 

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Di awal umurnya beliau mengingkari kaum shufiyyah dan ketika berkumpul dengan sayyid Ali al-Khawaash dan lainnya, maka beliau tunduk dan percaya dengan mereka. Setelah itu beliau merasa sangat menyesal karena sejak awal umurnya tidak berkumpulo dengan kaum shufiyyah. Kemudian beliau mendapatkan futuh dalam thariqahnya dan memiliki kaysf yang agung sebelum wafatnya “.[27]

 

19. Ahmad bin Abdullah al-Ba’li.

 

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau mengambil tahriqah al-Kholwatiyyah dari ustadz Muhammad bin Isa al-Kannani al-Hanbali “[28]

 

20. Hasan bin Umar asy-Syatha ad-Dimasyqi.

 

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau memiliki bagian sempurna dari ilmu tasawwuf, banyak beribadah, dzikir dan wirid. Dan memiliki kitab Maulid Nabi “[29]

 

21. Abdul Baqi al-Hanbali.

 

 

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau mengambil thariqah shufiyyah dari anak pamannya dan ditalqin olehnya “.[30]

Dan masih banyak lagi ratusan ulama Hanabilah yang ahli tasawwuf yang tidak kami cantumkan di sini. Mereka semua adalah mayoritas ahli shufi yang beraqidahkan Ahlus sunnah wal Jama’ah bukan berakidahkan mujassimah.

 

Abu Muhammad bin Tamim al-Hanbali mengatakan : “ Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengangungkan kaum shufiyyah dan menghormati mereka, beliau pernah ditanya tentang ahli shufi yang suka duduk di masjid, maka beliau menjawab, “ mereka punya ilmu, duduk lah bersama mereka “. [31]

 

Al-Qadhi Abul Husain al-Hanbali berkata, Abu Dzar bercerita : “ Sewaktu aku bersama Abul Fath al-Qawaas al-Hanbali ash-Shufi, beliau mengambil kitab dari tempatnya dan membukanya tiba-tiba melihat ada kotoran tikus di dalam kitabnya tersebut. Maka al-Qawaas berdoa buruk kepada tikus yang mengotori kitab beliau tersebut. Maka seketika itu tiba-tiba jatuhlah tikus dari atap rumahnya, tikus itu kejang-kejang kemudian mati “.[32]

 

Al-Hafidz adz-Dzahabi bercerita : “ Abu Ar-Rabi’ bin Salim al-Hafidz berkata, “ Ketika waktu wafatnya Abu Muhammad bin Ubaidillah, kota Mesir sedang dilanda paceklik, maka ketika janazah beliau diletakkan di samping kuburan, orang-orang bertawassul dan beristighatsah dengan beliau, maka malam harinya turunlah hujan deras. Dan tidaklah orang-orang befziarah ke makam beliau selama seminggu, kecuali berjalan dengan tanah yang becek “.[33]

 

 

 

Shofiyyah an-Nuuriyyah
Kota Santri, 26-01-2014

 

 

 

[1] Al-Karomiyyah adalah suatu kaum pengikut Ibnu Karram, di antara akidahnya adalah meyakini Allah berada di atas langit. Berdoa mengangkat tangan ke langit adalah bukti kuat Allah ada di langit. Mereka juga meyakini Dzat Allah memiliki materi, jisim dan anggota. Allah bersemayam di Arsy dengan semayam sentuhan. Allah memiliki batasan, arah, tempat dan ukuran. Lihat kitab al-Farq bainal Firaq dan al-Milal wa an-Nihal.

[2] Siyar A’lam an-Nubala, adz-Dzahabi : 17/215

[3] Al-Kamil fit Tarikh, Ibnul Atisr. Lihat kitab versi onlinenya di : http://www.islamicbook.ws/tarekh/alkaml-031.html

[4] Thabaqat al-Mufassirin, ad-Dawudi : 2/215 dan Wafiyat al-A’yan : 4/248

[5] Lihat kitab Raudhoh ath-Thalibin : 1/351 dan Ulama Najd, Ibnu Bassam : 5/333

[6] Tarikh Najd, 103

[7] Unwan Najd, I/90

[8] Tarikh Najd, 136

[9] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/290

[10] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/306

[11] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/269

[12] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/358

[13] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/133

[14] Tarikh Ibnu Katsir : 11/113

[15] Thabaqat al-Hanabilah : 1/128

[16] Thabaqat al-Hanabilah : 1/381

[17] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/353

[18] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/277

[19] Thabaqat al-Hanabilah : 1/425

[20] Thabaqat al-Hanabilah : 1/45

[21] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/50

[22] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/144

[23] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/338

[24] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/535

[25] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/380

[26] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/45

[27] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/159

[28] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/174

[29] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/361

[30] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 2/439

[31] Thabaqat al-Hanabilah : 2/279

[32] Thabaqat al-Hanabilah : 2/143

[33] Tadzkirah al-Huffadz, adz-Dzahabi : 4/1371 Usaha Pembunuhan Kaum Hanabilah Yang Mujaasimah dan Ketasawwufan Ulama Hanabilah Yang Haq | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.