Home »Menjawab Wahabi »Siapa Yang Diperbolehkan Menilai Kepalsuan Hadith? Siapa Yang Diperbolehkan Menilai Kepalsuan Hadith? Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

1. ARG Johor melihat ‘trend’ zaman ini ramai pengkaji hadith yang merasa dirinya adalah pakar hadith yang mempunyai kredibiliti tinggi sehingga memiliki autoriti menilai hadith. Sekali mereka tidak menemukan hadith dalam kitab-kitab hadith, walaupun hanya bermodalkan program perisian “Maktabah Syamilah” atau google di internet mereka sudah berani menilai palsu sebuah hadith. Ini adalah sangat berbahaya kerana boleh menyesatkan umat. Apatah lagi tanggung jawab berupa amanah ilmiyyah yang tidak diindahkannya?!

2. Salah satu indikator hadith palsu adalah hadith tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadith atau hafalan perawi hadith setelah adanya penelitian yang sangat mendalam dan sempurna. Dan pakar hadith yang patut menilai hadith palsu melalui syarat ini adalah ulama-ulama hadith kelas tinggi dan tentu sahaja tidak sembarangan huffazh hadith mampu masuk wilayah atau autoriti ini.

3. Al-Hafizh al-‘Alai berkata:

وهذا إنما تقوم به الحجة بتفتيش الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه كالإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي ثم الدار قطني لأن المأخذ الذي يحكم به غالبا على الحديث أنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق والإطلاع على غالب المروي في البلدان المتباينة بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي لعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع

“Dan ini boleh dijadikan hujjah dengan adanya penelitian daripada seorang hafizh besar yang hafalannya telah meliputi seluruh hadith atau majoriti-nya seperti Imam Ahmad, Ibn Madini, Yahya bin Main, dan ulama setelahnya seperti al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur’ah, dan ulama dibawah mereka yang seperti Imam an-Nasai, kemudian ad-Daraquthni. Kerana referensi yang dijadikan asas hukum terhadap penilaian bahawa hadith tersebut palsu, secara umum, adalah dari kemahiran (malakah) jiwa yang muncul daripada ia telah menghimpun seluruh sanad riwayat, melihat banyaknya yang diriwayatkan dalam daerah-daerah yang berjauhan hingga dengan itu diketahui manakah hadith yang diriwayatkan oleh perawi dari hadith yang bukan hadith mereka. Adapun ulama yang belum sampai derajat ini, maka bagaimana boleh ia memutusi palsu suatu hadith hanya kerana ia tidak menemukannya?”.

4. Al-Hafizh as-Sakhawi dalam Fath al-Mughith (I/40) ketika menjelaskan syarat ahli hadith yang sudah sangat pakar menilai hadith mengutip perkataan ulama berikut:

الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف فغذا كان ذلك فلا ينكر له ذلك
“Yang boleh disebut dengan nama muhaddith menurut urf (istilah) ahli hadith adalah ia telah menulis, membaca, mendengar, memahami, eskpedisi ilmiyyah ke berbagai kota dan desa, berhasil menguasi ushul, dan mampu menta’liq cabang-cabang dari kitab-kitab musnad, kitab ilal, dan kitab sejarah perawi yang semunya mendekati 1000 karya, maka ia telah menjadi seorang muhaddith dan tidak diingkari dalam memberi penilaian hadith”.

5. Dalam tradisi ulama yang betul-betul amanah ilmiyyah dan jujur, ketika ia tidak menemukan hadith yang disoalkan kepadanya, atau ia sedang dalam men-tahqiq sebuah kitab ulama dan ia tidak menemukan hadith yang dibawakan dalam kitab tersebut, maka ia akan mencukupkan diri dengan mengatakan: “Saya tidak menemukannya”.

6. Apatah lagi jika sesuatu hadith itu digunakan oleh ulama-ulama besar yg diiktiraf seluruh dunia seperti Imam Rami, Imam Ibn hajar al-Haitami, Imam Bujairami, Imam Syibromalisi dan lain-lain sehingga zaman ini, apakah dengan chatting, membaca di web, forum, blog dan facebook kita di akhir zaman ini mampu menilai palsu sesuatu hadith? Setelah melihat syarat-syarat menjadi pakar haditrh diatas, nyatakan nama seorang professor hadith atau apa-apa bidang ilmu zaman ini yang boleh menandingi kehebatan Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haitami. Silakan.

Disediakan oleh:

Pertubuhan Penyelidikan Ahlussunnah Wal Jamaah
Johor Bahru, Johor (ARG Johor) Siapa Yang Diperbolehkan Menilai Kepalsuan Hadith? | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.