Home »Menjawab Wahabi »Sedikit Teguran Kepada Rozaimi Ramle Yang Menegur Sedikit Mufti Kedah Sedikit Teguran Kepada Rozaimi Ramle Yang Menegur Sedikit Mufti Kedah Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

Ramai baru-baru ini isu wahabi dan syi’ah di Malaysia apatah lagi adanya fatwa Mufti Kedah yang tidak mendukung ajaran Wahabi dan Syi’ah di Malaysia. Banyak pro terutama dari kalangan Ahlus sunnah dan tidak sedkit yang kontra terutama dari kalangan pembela ajaran wahabi di sana.

Melihat beberapa orang yang mencoba meluruskan persoalan ini dengan image netral seolah seorang wasit / penengah di dalam dua pihak yang berlawanan, secara halus mengatakan tidak membela wahabi dan tidak menyalahkan Mufti Kedah, padahal subtansinya sangat jelas menyinggung Mufti Kedah dan membela ajaran Wahabi. Boleh baca disini:

http://rozaimiramle.blogspot.com/2013/11/sedikit-teguran-kepada-tuan-mufti-kedah.html

Dalam posisi ini, saya termasuk salah satu aktifis Ahlus sunnah di Indonesia yang sangat mendukung dan menyokong fatwa Mufti Kedah tersebut untuk menolak ajaran wahabi dan syi’ah berkembang di Malaysia. Dan saya pun atas nama Admin 1.000.000 Menolak Wahabi di Indonesia peduli dan penuh mendukung fatwa Mufti dan Mufti-mufti lainnya untuk terus berjuang di dalam membela ajaran Ahlsu sunnah wal-Jama’ah khususnya kaum Asy’ariyyah.

Berkenanaan fatwa mufti Kedah, ada sebagian orang yang mencoba menegor atau menuduh mufti dengan tuduhan miring dan mengatakan mufti telah salah dalam mengeluarkan pandangannya serta meminta agar mufti minta maaf kepada yang bersangkutan.

Penulis itu membawakan beberapa kritikan kepada Mufti Kedah, sebagai berikut :

Kritikan Pertama:

Berkaitan dengan Tabarruk (Mengambil Berkat) dengan kesan peninggalan Nabi sallallah alaih wasallam.

Tuan Mufti agak kurang cermat di sini apabila menyatakan puak wahabi menolak konsep tabarruk dengan kesan peninggalan Nabi sallallah alaih wasallam. Saya tidak pasti mazhab mana yang tidak membenarkan bertabarruk dengan kesan peninggalan baginda secara mutlak. Sebenarnya isu bertabarruk dengan Nabi sallallah alaih wasallam ini perkara yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Ia dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda sewaktu hayat dan selepas kewafatan baginda. Jika ada mazhab yang tidak membenarkan bertabarruk maka sudah pastinya pandangan itu silap dan salah dan harus diperbetulkan. Cuma saya belum menjumpai pandangan mazhab yang berkata demikian.

Beliau mengaitkan isu tabarruk ini dengan kisah syeikh dari Lubnan yang membawa rambut Nabi sallallah alaih wasallam. Berdasarkan pembacaan saya yang terhad ini, bantahan terhadap syeikh dari Lubnan tersebut bukan disebabkan mereka membantah konsep tabarruk dengan Nabi sallallah alaih wasallam. Tetapi mereka inginkan kepastian BENARKAH RAMBUT ITU MILIK NABI? Jika benar di mana buktinya? Saya kira dua persoalan ini amat berbeza. Bagi saya tuan mufti harus berhati-hati di sini.

Jawaban :

Sepertinya si pengkritik ini yang kurang cermat bukan mufti Kedah. Puak wahabi hanya membolehkan konsep tabarruk dengan kesan Nabi sebelum beliau wafat, adapun setelah beliau wafat, maka puak wahabi menolaknya bahkan ada yang mengatakannya bid’ah bahkan memvonis syirik.

Sholeh al-Fauzan mengatakan :

وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي – صلى الله عليه وسلم- وريقه وما انفصل من جسمه – صلى الله عليه وسلم – فذلك خاص به – صلى الله عليه وسلم – ولم يكن الصحابة يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلّى فيها أو جلس فيها، ليتبركوا بها

“ Adapun yang dilakukan para sahabat bertabarruk dengan rambut Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, ludahnya dan apa yang terpisah dari jasadnya, maka hal itu adalah hanya khusus Nabi. Para sahabat tidak pernah bertabarruk dengan kamar nabi dan kuburannya setelah wafatnya, dan para sahabat tidak pernah menuju tempat-tempat di mana Nabi sholat atau duduk, untuk ditabarruki “. [1]

Ibnu Bass juga mengatakan dalam fatwanya :

فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فبدعة لا أصل لها،  والواجب تركها؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع
“ Adapun menyentuh pintu, dinding, jendela dan semisalnya di Masjidl Haram atau Masjid Nabawi, maka itu adalah bid’ah. Tidak asalnya. Wajib ditinggalkan kerana ibadah itu bersikap tauqif yang tidak boleh dilakukan kecuali apa yang telah ditetapkan syare’at “.

Ia juga berfatwa :

ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، إنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه

“ Dan mereka  dengan itu menentang kesepakatan sahabat, tabi’in dan seluruh umat muslim. Kerana tidak seorang pun meminta dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam setelah wafatnya untuk diberikan syafa’at dan tidak meminta sesuatu apapun. Hal itu tidak pula disebutkan seorang pun dari para imam muslim dalam kitab-kitab mereka. Sesungguhnya yang menyebutkan hal itu hanyalah dari kalangan ulama feqah belakangan ini dan mereka membawakan hikayat dusta atas nama Malik radhiallahu ‘anhu “ [2]

Jelas sudah yang kurang cermat si pengkritik ini bukan mufti kedah. Di sini saya hanya membuktikan kebenaran ucapan Mufti dan meluruskan kritkan yang ditujukan kepada mufti Kedah tersebut dan tidak membahas isu tabarruk secara detail.

Kritikan Kedua:

Wahabi menyatakan Allah beristiwa’ seperti kera

Pernyataan ini juga adalah sesuatu yang besar kesannya. Tuan Mufti harus mendatangkan bukti untuk menguatkan tuduhannya. Jika benar ada yang menyatakan demikian maka dia telah kafir kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Maka haram solat di belakangnya. Jika tidak mempunyai bukti maka kata-kata tuan mufti amat bahaya kerana ia termasuk dalam bab menuduh kafir kepada seseorang atas dakwaan yang tidak benar. Saya teringat kalam al-Allamah al-Syeikh Muhammad Said Ramadhan al-Bouty: “Sesalan kita tidak mengkafirkan orang yang tidak jelas kekufurannya tidaklah lebih besar dari sesalan kita mengkafirkannya sedangkan dia tidak kafir”.

Jawaban :

Yang disinggung oleh mufti adalah akidah wahabi yang menyatakan Allah istiwa duduk di atas Arsy. Dan ini adalah fakta nyata bahwa puak wahabi meyakini dan mentakwil ISTIWA dengan DUDUK (julus) dan BERSEMAYAM (istiqrar) :

Ibnu al-Utsaimin menafsirkan dan mentakwil ISTIWA dengan JULUS (duduk). Ia  menukil ucapan Ibnul Qayyim sebagai berikut  :

Arti yang bergaris merah : “ Adapun menafsirkan istiwa dengan duduk, maka telah menukil Ibnul Qayyim dalam ash-Shawaaiq : 4/1303….Makna istiwa tidak ada lain hanyalah duduk “[3]

Ibnu Utsaimin menafsirkan dan mentakwil ISTIWA dengan ISTIQRAR (bersemayam) :

“ Jika kamu bertanya : Apa makna istiwa menurut Ahlus sunnah ? maka maknanya adalah tinggi dan  istiqrar / bersemayam “.[4]

Terbukti tuduhan mufti tidak salah akan tetapi benar adanya. Dan inilah ajaran wahabi.

Kritikan Ketiga:

Tuan Mufti berkata wahabi mengajar kitab yang kata Allah memegang najis.

Berdasarkan pembacaan saya yang singkat ini, saya terjumpa dalam kitab Ibn Taimiah tentang isu memegang najis ini. Saya nukilkan teks asal beliau:

وليس في مماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك فان تنزيهه عن ذلك انما اثبتناه لوجوب بعد هذه الاشياء وكونها ملعونة مطرودة

Maksudnya: Dan bukanlah menyentuh Arash itu dan selainnya merbahaya (mustahil berlaku) sepertimana menyentuh setiap makhluk samada najis ataupun syaitan serta selainnya. Apapun perbuatan menyucikan Allah dari kesemua ini kami tetapkan kerana secara pasti jauhnya kedudukan perkara (iaitu najis dan syaitan) itu dan keadaannya yang dilaknat dan dihalau. (Talbis al-Jahmiah, jld. 2, hlm 556)

Ia jelas menunjukkan bahawa Ibn Taimiah menafikannya. Saya menantikan jika ada kitab-kitab akidah lain yang menyatakan Allah memegang najis. Jika tidak ada maka ia juga satu tuduhan liar dari beliau.

Jawaban :

Maksud mufti adalah bahwa puak wahabi mengajarkan akidah tajsim yang meyakini Allah bersentuhan dengan makhluknya. Di antaranya bukti yang telah saya sebutkan di atas bahwa ulama wahabi meyakini Allah duduk dan bersemayam di atas Arsy. Kata duduk dan bersemayam tidak pernah disebutkan dalam al-Quran dan Hadits yang sahih. Dan tidak ada satupun ulama salaf yang mentakwil ISTIWA dengan duduk dan bersemayam sebagaimana puak wahabi.

Ini menunjukkan wahabi meyakini Allah bisa bersentuhan dengan makhluk, padahal Ahlus sunnah meyakini Allah mustahil bersentuhan dengan makhluk-Nya, apapun makhluknya entah itu manusia, alam, syaitan ataupun najis. Kita wajib meyakini Allah mustahil bersentuhan dengan mereka semua. Dalam mafhum dari manthuq ucapan Ibnu Taimiyyah dikatakan bahwa Allah tidak bersentuhan dengan syaitan atau najis kerana itu terlaknat dan kotor, bukan kerana mustahil, sehingga Ibnu Taimiyyah mengatakan tidaklah suatu yang mahdzur (berbahaya artinya tidak mengapa) mengatakan Allah bersentuhan dengan Arsy, syaitan dan Najis, akan tetapi Allah tidak menyentuh syaitan dan najis kerana hal itu terlaknat dan kotor, sedangkan Arsy tidak demikian, jadi Allah boleh bersentuhan dengan Arsy. Intinya Ibnu Taimiyyah meyakini Allah boleh bersentuhan dengan Arsy.  

Kritikan Keempat:

Tuan Mufti menyatakan wahabi ini tidak melakukan qunut Subuh. Ini juga satu kenyataan kurang cermat dari Tuan Mufti. Adakah beliau tidak mengetahui bahawa ada seorang sahabat Nabi sallallah alaih wasallam yang menyatakan qunut subuh ini bidaah? Berikut riwayat beliau:

عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال : يا بني إنها بدعة

Maksudnya: Dari Abu malik al-Asyjaie katanya: Aku solat di belakang Nabi sallallah alaih wasallam dan baginda tidak berqunut, aku juga solat dibelakang Abu Bakar dan beliau tidak berqunut, aku solat di belakang Umar beliau juga tidak berqunut dan aku juga solat di belakang Ali dan beliau juga tidak berqunut. Kemudian beliau kata kepada anaknya: Wahai anakku, ia (qunut) adalah bidaah. (Hadis riwayat al-Tirmizi al-Nasaie dan Ibn Hibban)

Kata al-Tirmizi: Hadis hasan sahih. Ibn ِ Abd al-Hadi juga mensahihkan sanadnya. (Rujuk: Tanqih al-Tahqiq, jld. 2, hlm. 429)

Sudah pastinya ulama mazhab al-Syafie mempunyai pemahaman tersendiri terhadap riwayat ini. Namun, sabit pada ulama mazhab lain bahawa qunut secara berterusan ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallah alaih wasallam. Ia perkara khilaf dalam fiqh dan bukanlah tulisan ini bertujuan untuk melakukan tarjihan dalam isu ini. Cuma saya ingin gambarkan jika mazhab wahabi yang bukan ahli sunnah seperti dakwaan tuan Mufti tidak berqunut bagaimana pula dengan sahabat Nabi yang agung ini? adakah beliau juga wahabi yang bukan ahli sunnah sejati? Bagaimana pula dengan mazhab-mazhab fiqh yang tidak bersetuju dengan pandangan mazhab al-Syafie ini? adakah semuanya wahabi belaka?

Jawaban :

Masalah ijtihadiyah semacam ini tidak pernah dipermasalahkan secara serius oleh para ulama salaf dan khalaf, Imam Sufyan Ats Tsauri yang berpendapat untuk tidak melakukan qunutpernah berkata :

إِنْ قَنَتَ فِى الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ .

Jika melakukan qunut maka itu baik dan jika meninggalkannya itu juga baik. [5]

Tetapi sayang sikap saling menghargai perbedaan furu`iyah ini mulai hilang, sebagian kelompok ekstrem wahabi dengan gigih memperuncing masalah ini dan menyatakan bahwa Qunut Subuhmerupakan bid`ah yang pelakunya dapat dikatakan sebagai ahlul bid`ah, mereka tidak sadar bahwa dengan perkataanya ini berarti mereka telah menuduh Imam sekaliber Imam Syafi`i dan Imam Malik sebagai ahlul bid`ah. 

Albani begitu tajam mengkritiki orang yang melakukan qunut subuh, ia mengatakan :

كيف يستوي الفعل وهو غير مشروع مع الترك وهو المشروع

“ Bagaimana perbuatan itu bis disamakan, dia (qunut subuh) tidaklah disyare’atkan, sedangkan tidak melakukan (qunut subuh) adalah yang disyare’atkan ? “[6]

Ibnu Bass juga ulama wahabi yang memvonis bid’ah qunut subuh. [7]

Bahkan al-Huwaini murid dari Albani sampai mengatakan jangan lakukan perbuatan bid’ah itu (qunut subuh) jika kamu diminta menjadi imam oleh mereka yang melakukan qunut subuh. [8]

Krikitan Kelima:

Tentang solat tarawih. Sebenarnya isu solat tarawih ini sememangnya menjadi perbahasan hangat dalam kalangan para sarjana Islam sejak zaman berzaman. Setiap dari mereka berijtihad dalam menentukan bilangan rakaat tarawih berdasarkan hadis dalam bab ini. Jika menyatakan solat Tarawih lapan rakaat menjadi wahabi, bagaimana pula jika ada yang menyatakan solat tarawih tiada bilangan tertentu? al-Suyuti menyatakan:

الذي وردت به الأحاديث الصحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد ، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة ، وإنما صلى ليالي صلاة لم يذكر عددها

Maksudnya: Yang sabit dari hadis yang sahih dan hasan ialah perintah menghidupkan malam Ramadhan dan mengalakkannya tanpa meletakkan had bilangan. Tidak sabit bahawa Nabi sallallah alaih wasallam melakukan solat tarawih 20 rakaat sebaliknya baginda bersolat dan tidak dinyatatan bilangan rakaatnya. (al-Masabih fi Solat al-Tarawih, cetakan: Dar Ammar, hlm. 14)

al-Suyuti kemudian menukilkan pandangan al-Subki:

Tetapi semua khilaf ini mudah diselesaikan. Sesiapa yang mahu maka boleh solat dengan rakaat yang sedikit dan sesiapa yang mahu maka dia boleh menambah rakaatnya..((al-Masabih fi Solat al-Tarawih, cetakan: Dar Ammar, hlm. 46)

Sudah pastinya al-Suyuti dan al-Subki adalah ulama agung bermazhab al-Syafie bukan wahabi.

Jawaban :

Imam as-Suyuthi memang tidak menentukan bilangan roka’at tarawih, namun beliau tidak pula membid’ahkan sholat tarawih 20 roka’at. Adapun imam Subuki, maka beliau memilih pendapat sholat tarawih 20 roka’at :

Kita lihat teks dalam kitab Masabih tersebut :

وَقَالَ السبكي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيَالِيَ، هَلْ هُوَ عِشْرُونَ أَوْ أَقَلُّ، قَالَ: وَمَذْهَبُنَا أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ رَكْعَةً; لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَقُومُ عَلَى عَهْدِ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوَتْرِ،  هَكَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ، وَرَأَيْتُ إِسْنَادَهُ فِي الْبَيْهَقِيِّ

“ imam Subuki berkata dalam syarh minhajnya : “ Ketahuilah sesungguhnya tidak ada nukilan berapa Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam sholat di malam itu, apakah 20 roka’at ataukah kurang dari itu. Ia berkata : “ Dan mazhab kami adalah bahwa sholat tarawih adalah 20 roka’at, sebagaimana riwayat imam Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih dari as-Saib bin Yazid seorang sahabat rahdiallahu ‘anhu, ia berkata “ Dahulu kami melakukan qiyamul lail di masa Umar radhiallahu ‘anhu dengan 20 roka’at dan ditambah sholat witir “, demikianlah disebutkan oleh pengarangnya dan berdalil dengannya dan aku melihat sanadnya pada imam Baihaqi “.[9]

Mayoritas kaum wahabi memang tidak mempermasalahkan bilangan roka’at berapapun, namun memang ada sebagian puak wahabi yang membid’ahkan bilangan roka’at tarawih yang melebihi 11 roka’at, sebagaimana Albani membdi’ahkannya dan mewajibkan bersandar dengan hujjah yang 11 roka’at.

Albani mengatakan :

تبين لنا مما سبق أن عدد ركعات قيام الليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليها فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنونلاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا فيها لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد

“ Menjadi jelas bagi kita dari penjlasan yang telah berlalu bahwa bilangan roka’at qiyamul lain adalah 11 roka’at dengan nash sahih dari perbuatan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Dan jika kita mau merenungi padanya, akan menjadi jelas bagi kita bahwa Nabi senantiasa melakukan bilangan tersebut sepanjang hidupnya dan tidak lebih dari itu, sama ada di bulan Ramadhan atau selainnya. Jika kita mau mengingat bahwa sunnah-sunnah rawatib dan selainnya dari istisqam dan kusuf, maka Nabi juga menentukan bilangan tertentu di dalammnya. Maka iltizam ini menjadi suatu dalil yang diterima oleh ulama bahwa tidak boleh menambahi bilangan lebih dari 11 roka’at, demikian juga tidak boleh menambahi dari bilangan yang sunnah pada sholat tarawih kerana bersekutunya dengan sholat-sholat yang telah disebutkan di dalam iltizam Nabi dengan bilangan tertentu di dalamnya yang tidak melebihi drinya. Maka baransgsiapa yang mengaku ada perbedaan, wajib ia mengutarakan dalil selain itu adalah pembubutan pohon berduri “. [10]

Kesimpulan saya :

Fatwa mufti Kedah sama sekali tidak tersilap ataupun salah, maksud beliau adalah sebagaimana maksud yang telah saya jelaskan di atas. Dan itu memang ebnar adanya. Bahkan sangat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan puak wahabi yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Di manapun puak wahabi ini berada, maka selalu terjadi bentrok dengan mayoritas kaum muslimin lainnya, disebabkan paham-paham yang mereka bawa banyak berseberangan dengan paham mayoritas kaum muslimin yang sejak dulu berpaham Ahlus sunnah wal-Jama’ah dan selalu memperuncing masalah furu’iyyah yang seharusnya ditoleran . Oleh sebab itu, saya menyokong penuh fatwa mufti untuk menolak ajaran wahabi dan syi’ah di Kedah atau negeri-negeri Malaysia lainnya.

Ibnu Abdillah Al-Katibiy

Kota Santri, 28-11-2013

[1] Aqidah at-Tauhid : 194

[2] Lihat fatwa Ibnu Bass dalam situs resminya : http://www.binbaz.org.sa/mat/8634

[3] Majmu’ Fatawa wa Rasail, Ibnu Utsaimin : 135 [4]  Syarh al-Aqidah al-Wasithiyyah, Ibnu Utsaimin : 375 [5] Sunan at-Tirmidzi : 2/252

[6] Tamam an-Ni’mah : 244

[7] Lihat fatwanya di situs remsinya : http://www.binbaz.org.sa/mat/14954

[8] Lihat fatwanya di situs resminya : http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=9084

[9] Al-Mashabih fi sholah at-Tarawikh : 41-42

[10] Shalah at-Tarawikh : 22

Sedikit Teguran Kepada Rozaimi Ramle Yang Menegur Sedikit Mufti Kedah | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.