Home »Menjawab Wahabi »Perbahasan Ringkas Solat Tarawih 20 Rakaat Perbahasan Ringkas Solat Tarawih 20 Rakaat Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

Perbahasan ini bukan berkaitan dengan masalah berapa jumlah rakaat tarawih yang dikerjakan Rasulullah, tetapi berkaitan dengan polemik atsar dari Umar bin Khaththab tentang tarawih yang dilakukan di zamannya. Perbahasan ini tentu sangat menarik kerana atsar Umar tersebut merupakan tonggak kepada ijma’ yang selama ini menjadi panduan ahlussunnah wal jama’ah, bahawa jumlah rakaat tarawih adalah 20 rakaat.

Ada empat riwayat yang berbeza-beza seputar atsar Saidina Umar bin Khaththab tersebut. Ada yang meriwayatkan tarawih yang dikerjakan Saidina Umar bin Khaththab adalah 20 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat (23 rakaat), ada yang menyebutkan 8 rakaat tarawih dan ditambah witir 3 rakaat (11 rakaat) seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, ada yang menyebutkan 8 rakaat tarawih dan witir 5 rakaat (13 rakaat), dan ada yang menyebutkan 20 rakaat tarawih dan witir 1 rakaat (21 rakaat).

Polemik ini muncul kerana tuduhan sebahagian Salafi Wahabi, bahawa yang shahih dan mahfuzh dari empat riwayat yang ada adalah riwayat 11 rakaat. Sedangkan riwayat 21 rakaat, 13 rakaat, dan 23 rakaat dianggap syadz sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

 

Riwayat Pertama: Tarawih 20 rakaat

 

Riwayat Yazid bin Khushaifah dari Saib bin Yazid. Ia berkata:

 

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً

“Para shahabat di masa Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu di bulan Ramadhan menjalankan (tarawih) duapuluh rakaat” (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra)

 

Atsar ini shahih menurut Imam an-Nawawi dalam Khulasha al-Ahkam (I/576) dan al-Majmu’  (IV/32), al-Hafizh az-Zaila’i dalam Nashb ar-Rayah (II/154), al-Hafizh al-Iraqi dalam Tharh at-Tastrib (III/97), al-Hafizh Badruddin al-Aini dalam Umdah al-Qari (VIII/485), al-Hafizh as-Suyuthi dalam al-Mashabih fi Shalah at-Tarawih (I/337), dan lain-lain.

Kemudian datang al-Albani yang bertaqlid kepada al-Mubarakfuri dalam Tuhfah al-Ahwadzi yang melemahkan hadits tarawih 20 rakaat diatas. Dan penilaian ini kemudian diikuti oleh pengikut mereka hingga sama sekali tidak memperdulilan penilaian huffazh-huffazh yang telah disebutkan. Padahal dari sisi lain, dalam ilmu jarh wa ta’dil, jika ada hadits yang sudah dinilai shahih oleh para huffazh hadits tanpa ada perselisihan sama sekali, maka ulama muta’akhirin tidak diperkenankan mengkaji ulang kembali kesahihan hadits tersebut.

Mungkin inilah salah contoh fanatik bermanhaj bagaimana mereka lebih percaya penilaian al-Albani berbanding Imam an-Nawawi dan lain-lain huffaz.

 

Riwayat Kedua: 11 rakaat (8 tarawih dan 3 witir)

 

Diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid. Ia berkata:

 

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Umar bin Khathathab memerintahkan Ubay bin Ka’b dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam orang-orang melaksanakan shalat 11 rakaat” (Dikeluarkan oleh Malik dalam al-Muwaththa’)

 

Riwayat ini dikuatkan dengan ucapan al-Juri dari Malik:

 

الَّذِي جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَهُوَ إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَهِيَ صَلاَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله علَيه وسلَّم قِيْلَ لَهُ : إحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً بِالوِتْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَثَلاَثَ عَشَرَةَ قَرِيْبٌ

“Tarawih yang orang-orang dikumpulkan oleh Umar bin Khaththab lebih aku sukai. Iaitu 11 rakaat. Itulah shalatnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam”. Kemudian ditanyakan kepada Malik: “11 rakaat dengan witirnya?”. Malik menjawab: “Betul, dan 13 lebih mudah”.

 

Menurut al-Albani, ucapan ini dianggap pengingkaran Malik kepada tarawih 20 rakaat.

 

Riwayat Ketiga: 13 rakaat (8 tarawih dan 5 witir)

 

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari (IV/254) menyebutkan riwayat dari Muhammad bin Yusuf dari Saib bin Yazid. Ia berkata:

 

كُنَّا نُصَلِّي زَمَنَ عُمَرَ فِيْ رَمَضَانَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً

“Kami shalat (tarawih) di zaman Umar di bulan Ramadhan adalah 13 rakaat”.

 

Riwayat Keempat: 21 rakaat (20 tarawih dan 1 witir)

 

Riwayat dari Saib bin Yazid. Ia berkata:

 

اِنَ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِيْ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيّ بنِ كَعْبٍ وَعَلَى تَمِيْمٍ الدَّارِيّ عَلَى إحْدَى وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً

“Sesungguhnya Umar mengumpulkan orang-orang dibawah pimpinan shalat Ubay bin Ka’ab dan Tamim ad-Dari 21 rakaat” (Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf)

 

Hadits ini shahih.

 

Dengan riwayat yang berbeza-beza ini, Salafi Wahabi mentarjihnya dan mengatakan, bahawa riwayat 11 rakaat adalah paling rajih. Sedangkan riwayat tarawih 20, baik dengan witir 1 atau 3 dianggap syadz. Syadz adalah jenis hadits lemah. Ditambah lagi tuduhan bahawa riwayat tarawih 20 haditsnya terjadi idhthirab (kegoncangan), iaitu kadangkala disebut 23 dan kadangkala disebut 21. Dan itu juga didakwanya sebagai tambahan kelemahan.

Alasan mereka, bahawa Yazid bin Khushaifah, perawi hadits tarawih Umar 20 rakaat dianggap kurang “tsiqah” dibandingkan dengan Muhammad bin Yusuf, perawi hadits tarawih Umar 8 rakaat. Muhammad bin Yusuf dinilai al-Hafizh Ibnu Hajar “tsiqah tsabt”, sementara Yazid bin Khushaifah hanya dinilai “tsiqah”. Dengan demikian, menurut teori ilmu hadits al-Albani, hadits tarawih 20 rakaat adalah syadz. Syadz adalah hadits shahih yang menyelisihi hadits shahih lain yang lebih kuat atau lebih banyak perawinya.

Tetapi benarkah demikian?

 

Menurut saya, ada kesalahan ilmiyyah ketika menuduh riwayat tarawih 20 riwayat syadz. Bukankah hadits tarawih 20 rakaat diterima oleh segenap ulama, bahkan Ibnu Taimiyyah dan ulama Salafi Wahabi sendiri di Masjidil Haram juga melaksanakan tarawih 20 rakaat? Bukankah pula dalam kajian ilmu mushthalah hadits, ketika ada hadits yang diterima oleh ulama dalam amal dan fatwa, maka status hadits tersebut maqbul atau diterima, walaupun sanad hadits tersebut lemah.

Al-Hafizh as-Suyuthi dalam Tadrib ar-Rawi (I/76) berkata:

يُحْكَمُ لِلْحَدِيْثِ بِالصِّحَّةِ إِذَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالقَبُولِ وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيْحٌ

“Hadits dihukumi shahih ketika diterima oleh ulama walau sanadnya tidak shahih”

 

Apa buktinya?

 

Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, sebagaimana dinukil dalam Umdah al-Qari (XVII/156), berkata:

 

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الكُوْفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنِ أُبَيّ بنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلاَفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

“Tarawih 20 adalah pendapat majoriti ulama. Dan inilah yang dikatakan ulama Kufah, Imam asy-Syafi’i, dan kebanyakan ahli fikih. Dan itulah yang shahih dari Ubay bin Ka’b dengan tanpa ada perselisihan dari shahabat”.

 

Imam Tirmidzi dalam Sunan berkata:

 

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً

“Dan kebanyakan ahli ilmu mempedomani yang diriwayatkan dari Umar, Ali dan shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang lain yang bertarawih 20 rakaat. Itulah pendapat Imam Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam asy-Syafi’i. Imam asy-Syafi’i berkata: “Demikian itu aku temui di daerah kami, Mekkah yang shalat tarawih 20 rakaat”.

 

Al-Hafizh Abu Zur’ah al-Iraqi dalam Tharh at-Tatsrib (III/406):

 

وَبِهَذَا أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ

“Dan dengan ini (tarawih 20 rakaat) diambil Imam Abu Hanifah, Imam Tsauri, Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama”.

 

Ibnu Taimiyyah dalam al-Fatawa al-Kubra (II/250) menulis:

 

قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَرَأَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ

“Sungguh telah tetap, Ubay bin Ka’b melakukan tarawih Ramadhan bersama para shahabat sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Maka banyak ulama memandang bahwa itulah sunnah, karena itu dikerjakan ditengah-tengah shahabat muhajirin dan anshar serta tidak ada yang inkar”.

Apakah ini bukan merupakan bukti shahih diterimanya riwayat tarawih 20 rakaat?

 

Dalam literatur kitab-kitab musthalah hadits, jika ada hadits yang lahiriyyah bertentangan satu dengan yang lain, seperti atsar tentang tarawih ini, maka kewajiban kita adalah menghimpun semuanya, bukan memvonis naskh atau bahkan mentarjihnya. Dan faktanya, hadits-hadits yang riwayatnya berbeza-beza tersebut masih boleh dihimpun.

Untuk atsar tarawih 11 rakaat dengan atsar tarawih 23 rakaat, al-Hafizh al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Baihaqi (II/496) mengulas:

وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُمْ كاَنُوْا يَقُوْمُوْنَ بِإِحْدَى عَشَرَةَ ثُمَّ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ بِعِشْرِيْنَ وَيُوْتِرُونَ بِثَلاَثٍ.

“Masih mungkin menggabungkan antara dua riwayat, bahawa para shahabat melaksanakan tarawih 11 rakaat, kemudian melaksanakan 20 rakaat tarawih dan melakukan witir 3 rakaat”.

 

Artinya, riwayat tarawih 20 adalah yang terakhir diamalkan shahabat sehingga itulah riwayat yang diterima oleh ulama ulama muslimin.

 

Bahkan, jikapun riwayat-riwayat diatas tak bisa dihimpun, sebagaimana klaim sebagian kaum Salafi Wahabi, maka seharusnya riwayat tarawih 20 rakaat adalah lebih unggul, karena banyak sekali penguat dari riwayat lain.

 

Salah satunya adalah riwayat shahih dari Saib bin Barqan berikut:

 

كُنَّا نَقُوْمُ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

“Kami di zaman Umar bin Khaththab melakukan tarawih 20 rakaat dan witir” (Dikeluarkan oleh Baihaqi)

 

Dalam Hasyiyah syarah Ma’ani al-Atsar (I/352), Syaikh Muhammad Zuhri menilainya sanadnya shahih. Dan ini merupakan tamparan buat mereka yang mengatakan tidak ada penguat yang shahih.

 

Lebih jauh dikatakan, riwayat tarawih di zaman Umar 11 rakaat justru dinilai al-Hafizh Ibnu Abdil Bar dalam al-Istidzkar (II/69) sebagai salah faham.

 

هَذَا كُلُّهُ يَشْهَدُ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِإحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَهْمٌ وَغَلَطٌ وَأَنَّ الصَّحِيْحَ ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ وَإحْدَى وَعِشْرُوْنَ رَكْعَةً وَالله أعْلَم

“Ini semua membuktikan bahwa riwayat 11 rakaat adalah salah sangka dan kesalahan. Dan yang shahih adalah 23 rakaat dan 21 rakaat”.

 

Jika dikatakan, atsar tarawih 20 rakaat adalah idhthirab, karena kadang disebutkan 23 dan kadang 21, maka dapat dijawab bahwa tuduhan tersebut tak bisa diterima. Karena, selama hadits yang berbeda-beda riwayatnya tersebut masih boleh dihimpun sudah cukup sebagai penafian idhthirab. Karena ada kemungkinan witir dilaksanakan 1 rakaat dan kadang 3 rakaat.

Dan berikut penjelasan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari (IV/253):

وَالاِخْتِلاَفُ فِيْمَا زَادَ عَنِ العِشْرِيْنَ رَاجِعٌ إِلَى الاخْتِلَافِ فِيْ الوِتْر وَكأَنّهَ كاَن َتَارَةً يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَتَارَةً بِثَلاَثٍ

 “Perbezaan dalam riwayat tarawih yang lebih dari 20 rakaat adalah kembali kepada perbezaan dalam witir. Dan seakan-akan suatu waktu witir dengan satu rakaat dan suatu waktu dengan 3 rakaat”.

 

Bahkan, jika hanya kerana perbezaan riwayat terus dihukum  idhthirab, maka sepatutnya riwayat tarawih  11 rakaat juga harus dihukum idhthirab kerana kadangkala disebut 11 rakaat dan kadangkala disebut 13 rakaat.

 

 

Ditulis Oleh Ustaz Nur Hidayat Perbahasan Ringkas Solat Tarawih 20 Rakaat | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.