Home »Menjawab Wahabi »Pelurusan Isu Paling Utamanya Makhluk Buat Saudara Rozaimi Pelurusan Isu Paling Utamanya Makhluk Buat Saudara Rozaimi Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

Sedikit kami akan meluruskan artikel tanggapan Muhammad Rozaimi terkait teks al-Albani tentang isu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam paling afdhalnya makhluk secara muthlaq.

 

 

 

Al-Albani mengatakan :

 

وأمر ثالث وأخير أن الدكتور قد ادعى أن النبي صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق . وهذه عقيدة وهي لا تثبت عنده إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة أي بآية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة أي بآية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة فأين هذا النص الذي يثبت كونه صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق ؟

 ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله طبعة المكتب الإسلامي بتحقيقي

 “Dan perkara ketiga dan terakhir ialah Dr. al-Bouty mendakwa bahawa Nabi sallallah ‘alaih wasallam adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah secara mutlak. Ini merupakan akidah yang mana ia tidak sabit di sisinya melainkan dengan nas qatie al-subut dan qatie al-dalalah iaitu ayat (al-Quran) yang qatie al-dalalah atau hadis mutawatir yang qatie al-dalalah. Di mana nas yang menyatakan Nabi sallallah ‘alaih wasallam adalah paling afdhalnya makhluk di sisi Allah secara mutlak? (Sedangkan) telah diketahui bahawa perkara ini adalah khilaf dalam kalangan ulama dan Abu Hanifah sendiri tawaqquf dalam perkara ini. Sesiapa yang inginkan penjelasan terperinci maka dia perlu rujuk syarah akidah al-Imam Abu Jaafar al-Tahawiy al-Hanafiy cetakan al-Maktab al-Islamiy dengan tahqiqku”.

 

Saudara Muhammad Rozaimi meneliti maksud teks al-Albani tersebut dengan empat point yang ia simpulkan dan akan kami kririk sedikit.

 

Muhammad Rozaimi mengatakan :

1. al-Albani sedang membincangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh al-Bouty dalam isu tawassul dan tabarruk selepas kewafatan Nabi sallallah ‘alaih wasallam. al-Bouty telah mengemukakan satu dalil yang membolehkan tawassul iaitu baginda adalah sebaik-baik makhluk.

 

Tanggapan :

 

Benar memang al-Albani sedang membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh al-Bouty dalam isu tawassul dan tabarrruk selepas kewafatan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Namun al-Albani juga secara sharih (jelas) menolak keyakinan  atau pendapat ke-afdhalian (keutamaan) Nabi dari semua makhluk secara muthlaq. Sebagaimana akan kami ulas pada tanggapan point berikutnya.

 

Muhammad Rozaimi mengatakan :

2. al-Albani menyatakan tanaqudh (kontradiksi) dalam pandangan al-Bouty. Ini kerana al-Bouty antara ulama yang menyatakan perkara akidah perlu sabit dengan dalil yang qatie. Oleh itu, al-Albani bertanya di mana dalil qatie dalam isu Nabi sallallah ‘alaih wasallam adalah sebaik-baik makhluk? Jika tidak ada maka al-Bouty telah melakukan kontradiksi dalam pandangan beliau.

 

Tanggapan :

 

Pernyataan al-Albani bahwa isu Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam adalah masalah akidah, maka perlu diluruskan. Jika yang dimaksud al-Albani ini masalah Ushul Akidah, maka jelas keliru (silap) kerana tak ada satupun ulama salaf yang menyatakan isu ini masuk dalam Ushul Akidah sehingga wajib dengan dalil yang qath’i.

 

Jika yang dimaksud al-Albani adalah furu’ Akidah, maka benar adanya, karena isu ini tidak menjadi bagian hal yang wajib diketahui atau diyakini bagi setiap mukallaf. Dengan dasar ini, al-Bouty tidak bersalah jika mendatangkan dalil yang bersifat dhanny (sangkaan) bukan yaqini (yakin), karena dalam masalah Furu’ Akidah ulama sepakat bolehnya dengan dalil yang bersifat dhanny ad-dilalah. Maka tuduhan al-Albani bahwa al-Bouty telah melakukan kontradiksi tidaklah tepat, karena al-Bouty telah sesuai dalam penerapan kasus masalah dan dalilnya.

 

Muhammad Rozaimi mengatakan :

 

3. Untuk menguatkan pandangan beliau bahawa tiada dalil qatie dalam isu, al-Albani menyatakan bahawa ulama sendiri berbezza pandangan dalam isu ini dan Imam Abu Hanifah sendiri tidak membuat apa-apa tarjihan (tawaqquf) adakah Nabi sallallah ‘alaih wasallam itu sebaik-baik makhluk secara mutlak atau malaikat.

 

Tanggapan :

 

Telah kami jelaskan di awal atas kekeliruan (kesilapan) tuduhan al-Albani atas ucapan dan istidlal al-Bouty, bahwa isu ini bukanlah isu dalam masalah Ushul Akidah sehingga dalilnya wajib qath’I, melainkan isu dalam masalah Furu’ Akidah sehingga dalilnya boleh bersifat dhanniy.

Adapun masalah tawaqquf imam Abu Hanifah, kami tidak menemukan nash beliau secara sharih yang menyatakan tawaqqufnya dalam masalah ke-afdhalian Nabi atas seluruh makhluk. Justru yang kami temukan adalah tentang ke-afdhalian para malaikat atas manusia sebagaimana tertulis dalam kitab Syarh ath-Thahawiyyah Ibnu Abi al-‘Izz. Dan sama sekali tidak menyinggung tentang dzat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam sendiri.

 

Al-imam Suyuthi dalam kitabnya al-Habaik fi akhbar al-Malaaik mengatakan :

 

وينبغي أن يكون محل الخلاف في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق الله أجمعين

“ Dan sepatutnya tempatnya khilaf itu pada selain Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, adapun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau paling utamanya makhluk Allah seluruhnya “.

 

Dan jika kita mau merujuk para ulama Hanafiyyah, justru mereka semua menyatakan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam paling utamanya makhluk secara muthlaq.

 

Al-Imam al-Hasfiki al-Hanafi mengatakan :

 

لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي .وزيارة قبره مندوبة , بل قيل واجبة لمن له سعة

“ Kota Madinah tidak ada kemuliaan bagi kami dan Makkah lebih utama darinya menurut pendapat yang rajah, kecuali tempat di mana anggota tubuh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalamnya, maka ia lebih afdhal secara muthlaq walaupun dari Ka’bah, Arsy dan Kursi. Dan ziarah ke kuburnya adalah sunnah bahkan wajib bagi yang memiliki keluangan “[1]

 

Imam Mulla Ali al-Qari al-Hanafi mengatakan :

 

أجمعوا على أنّ أفضل البلاد مكّة والمدينة زادهما الله شرفًا وتعظيمًا ، ثم اختلفوا بينهما أي في الفضل بينهما ، فقيل : مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وهو المرويُّ عن بعض الصحابة ، وقيل : المدينة أفضل من مكة ، وهو قول بعض المالكية ومن تبعهم من الشافعية ، وقيل بالتسوية بينهما

“ Para ulama telah berijma’ bahwa paling utamanya daerah adalah Makkah dan madinah – semoga Allah menambahi kemuliaan dan keagungannya- kemudian mereka berbeda pendapat manakah dari keduanya yang paling utama? Ada yang mengatakan Makkah lebih afdhal dari Madinah, ini madzhab (pendapat) tiga imam madzhab dan ini diriwayatkan oleh sebagian sahabat. Ada pendapat mengatakan Madinah lebih Afdhal dari Makkah, ini pendapat sebagian ulama Malikiyyah dan ulama yang sependapat dari kalangan Syafi’iyyah, ada pendapat lagi sama-sama afdhal “.

 

Kemudian beliau mengatakan :

 

والخلاف أي الاختلاف المذكور محصورٌ فيما عدا موضع القبر المقدس ، قال الجمهور : فما ضمّ أعضاءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع حتى من الكعبة ومن العرش  

“ Khilaf atau ikhtilaf yang disebutkan hanyalah seputar masalah selain tempat kuburan Nabi yang suci. Mayoritas ulama mengatakan, “ Tempat yang di dalamnya terdapat anggota tubuhg Nabi yang mulia, maka tempat itu adalah tempat paling afdhal di muka bumi ini secara ijma’ bahkan dari ka’bah dan dari Arsy “.[2]

 

Imam Ibnu Abidin mengatakan :

 

وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة , وأن الخلاف فيما عداه . ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش

“ Sungguh telah menukil al-Qadhi Iyadh dan selainnya tentang ke-ijma’an atas paling afdhal Nabi bahkan dari Ka’bah. Dan sesungguhnya khiulaf terjadi pada persoalan selain tempat makam nabi. Dan telah dinukil dari Ibnu Aqil al-Hanbali bahwa tempat itu lebih afdhal dari Arsy..”[3]

 

Dan al-Hafidz Ibnu Katsir al-Hanbali ketika menafsirkan ayat :

 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم

“ Dan telah kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka “, maka beliau menafsirkan :

 

أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم.

“ Artinya, dari Tuhan mereka karena ilmumu, dengan makna Allah yang Allah turunkan dan kerseriusanmu Dan ittiba’mu kepadanya, dan karena kami tahu bahwa engkau paling afdhalnya makhluk dan pemimpin anak cucu Adam “.[4]

 

Muhammad Rozaimi mengatakan :

 

4. Terdapat golongan yang menyimpulkan bahawa al-Albani telah mencampur-adukkan antara perbahasan perbandingan antara malaikat dan nabi-nabi siapakah yang lebih afdhal secara umum dan persoalan adakah nabi Muhammad sebaik-baik makhluk secara khusus. Hujah mereka ialah beberapa orang ulama seperti al-Baijuri, al-Subky dan al-Suyuti telah menyatakan bahawa telah berlaku IJMAK dalam kalangan ulama bahawa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk dan baginda dikecualikan daripada perbahasan perbandingan antara nabi-nabi dan malaikat. Ini bermakna ulama seperti al-Baqillani yang memilih pandangan malaikat lebih afdhal dari nabi-nabi tetap percaya bahawa nabi Muhammad sebaik-baik makhluk disebabkan pengecualian ini. Saya sendiri terlepas pandang perkara ini sehingga ditegur oleh beberapa orang sahabat. Jazakumullah khairan.

 

Tanggapan :

 

Memang benar demikian namun keliru jika dikatakan hanya beberapa orang ulama saja, akan tetapi jumhur ulama mengatakan hal yang sama. Sebagian telah kami sebutkan pada tanggapan point ketiga yaitu dari imam al-Hasfiki al-Hanafi, Imam Mulla Ali al-Qari al-Hanafi dan imam Ibnu Abidin. Dab berikut ini kami tambahkan datanya :

 

Imam Ibnu Aqil al-Hanbali dan Ibnul Qayyim mengatakan :

 

فائدةهل حجرة النبي أفضل أم الكعبة قال ابن عقيل: سألني سائل أيما أفضل حجرة النبي أم الكعبة؟ فقلت: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل ، وإن أردت وهو فيها فلا والله ولا العرش وحملته ولا جنه عدن ولا الأفلاك الدائرة لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح

“ Faedah. Apakah kamar Nabi lebih afdhal atau Ka’bah ? berkata Ibnu Aqil, “ Telah bertanya padaku seorang penanya, manakah yang lebih afdhal, kamar Nabi atau Ka’bah ? maka aku jawab, “ Jika kamu bermaksud semata-mata kamarnya saja, maka Ka’bah lebih afdhal, dan jika kamu bermaksud jasad Nabi berada di dalamnya, maka demi Allah beliau lebih afdhal dari Arsy dan para malaikat pengembannya, dari surge And, dari seluruh falak yang ada (makhluk), kerana dalam kamar itu ada jasad yang seandainya ditimbang dengan dua alam (alam dunia dan alam akherat) maka sungguh jasad itu akan unggul “.[5]

 

Syaikh Muhammad bin Ahmad ‘Alisy al-Maliki mengatakan :

 

ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضمه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من الكعبة والسماء والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور 

“ Yang menjadi khilaf adalah di selain tempat yang ada jasad Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka sesungguhnya ia lebih afdhal dari Ka’bah, langit, Arsy, Kursi, Lauh al-Mahfudz, Qalam dan Bait al-Ma’mur “.[6]

 

Al-Imam asy-Syakhawi mengatakan :

 

مع الإجماع على أفضلية البقعة التي ضمته صلى الله عليه وسلم، حتى على الكعبة المفضلة على أصل المدينة، بل على العرش، فيما صرح به ابن عقيل من الحنابلة

“ Bersama ijma’ atas keafdhalan tempat yang terdapat jasad Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan dari ka’bah yang diutamakan dari Madinah sendiri, bahkan lebih afdhal dari Arsy, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Aqil ulama dari Hanabilah “[7]

 

Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan :

 

وهي كبقية الحرم أفضل الأرض عندنا وعند جمهور العلماء للأخبار الصحيحةالمصرحة بذلك وما عارضها بعضه ضعيف وبعضه موضوع كما بينته في الحاشية ومنه خبر { إنها أي المدينة أحب البلاد إلى الله تعالى } فهو موضوع اتفاقا ، وإنما صح ذلك من غير نزاع فيه في مكة إلا التربة التي ضمت أعضاءه الكريمة صلى الله عليه وسلم فهيأفضل إجماعا حتى من العرش والتفضيل قد يقع بين الذوات ، وإن لم يلاحظ ارتباط عمل بها كالمصحف أفضل من غيره

“ Ia seperti tanah haram lainnya paling utamanya tanah menurut kami dan menurut jumhur ulama karena ada hadits-hadits yang sahih yang menjelaskannya, dan hadits yang menentangnya sebagiannya adalah lemah dan sebagiannya maudhu’ sebagaimana telah kami jelaskan dalam Haysiah, di antaranya khobar, “ Sesungguhnya Madinah adalah negeri yang paling Allah cintai “, ini maudhu secara sepakat. Sesungguhnya yang sahih demikian itu tanpa perseteruan di dalam Makkah, kecuali tanah yang mengandung anggota tubuh Nabi yang Mulia shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih afhdal secara ijma’ bahkan dari Arsy. Masalah ke-afdhaliaan itu terkadang juga ada di Antara dzat, walaupun tidak memperhatikan keterkaitan amal seperti mushaf yang lebih afdhal dari lainnya “[8]

Syaikh Ali bin Burhanuddin al-Halabi mengatakan :

 

والكلام في غير ما ضم أعضاءه الشريفة من أرض المدينة، وإلا فذاك أفضل بقاع الأرض بالإجماع، بل حتى من العرش والكرسي

“ Pembahasannya di selain tempat yang terdapat jasad Nabi yang mulia di tanah Madinah, jika tidak maka itu lebih afdhal tanah di muka bumi secara ijma’ bahkan dari Arsy dan kursi “[9]

 

Syaikh al-Manawi mengatakan :

 

والخلاف فيما عدا الكعبة فهي أفضل من المدينة اتفاقا خلا البقعة التي ضمت أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أفضل حتى من الكعبة كما حكى عياض الإجماع عليه

“ Khilafnya adalah selain Ka’bah, maka ia lebih afdhal dari Madinah secara mufaqat selain tempat yang mengandung anggota tubuh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka ia lebih afdhal bahkan dari Ka’bah sebagaimana imam Qadhi Iyadh menghikayatkan adanya ijma; atasnya “.[10]

 

Ibnu al-Haj menukil ucapan Imam Muhamamd bin Abi Hamzah :

 

 إنه صلى الله عليه وسلم تتشرّف الأشياء به لا هو يتشرّف بها ، فلو بقي في مكة لكان يتوهّم أنه قد تشرف بمكة ، فلما أراد الله تعالى أن يبيّن لعباده أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات كانت هجرته إلى المدينة فتشرّفت به ،ألا ترى أن ما وقع من الإجماع على أنَّ أفضل البقاع الموضع الذي ضم أعضاءه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه 

“ Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam segala sesuatu menjadi mulia dengannya bukan Nabi yang menjadi mulia dengan sesuatu. Seandainya Nabi tetap berada di Makkah, niscaya akan disangka bahwa Nabi menjadi mulia dengan Makkah, maka ketika Allah ingin menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam makhluk yang paling afdhal, maka hijrahnya ke Madinah dan menjadi mulia kota Madinah tersebut. Tidakkah engkau melihat adanya ijma’ bahwa tempat yang paling mulia adalah tempat yang mengandung jasad Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mulia “[11]

 

Dan masih banyak lagi puluhan ulama yang sependapat dan mengakui adanya ijma’ tersebut, seperti imam Subuki, Izz bin Abdussalam, ar-Ramli, al-Bujairami, al-Fakihi, al-Khaffadzi dan lainnya. Semua kalam ulama di atas sangat jelas menunjukkan bahwa tempat di mana Nabi di makamkan lebih afdhal dari Makkah, Ka’bah, Arsy, Kursi, surga Adn, Lauh al-Mahfudz, dan selainnya. Jika tempat yang ada jasad Nabi saja lebih afdhal dari yang lainnya, apalagi jasad atau dzat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri. Bahkan imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah pemahaman Ahlus sunnah wal Jama’ah :

 

وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم ، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة ، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم

“ Hadits ini menjadi dalil atas ke-afdhalian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam atas seluruh makhluk, karena madzhab Ahlus sunnah meyakini bahwa manusia lebih afdhal dari malaikat, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam paling afdhalnya manusia dan selainnya “[12]

 

Memang pengakuan adanya ijma’ sepengetahuan yang saya kaji perlu peninjuan lebih mendalam lagi, karena perlu penelurusan secara menyeluruh kepada nash-nash para ulama salaf dan kholaf tentang ini. Menurut saya yang lebih tepatnya adalah adanya pendapat jumhur bukan ijma’.

 

Muhammad Rozaimi mengatakan :

 

5. Tetapi satu persoalan yang timbul di sini iaitu benarkah wujudnya IJMAK yang didakwa? Saya menjumpai teks Ibn Hazm dalam kitabnya al-Fasl fi al-Milal:

قال أهل الحق أن الملائكة أفضل من كل خلق خلقه الله تعالى ثم بعدهم الرسل من النبيين عليهم السلام ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل عليهم السلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما رتبنا قبل

Maksudnya: Ahli kebenaran berkata: Sesungguhnya malaikat lebih afdhal daripada semua makhluk yang Allah Taala ciptakan, kemudian rasul-rasul dari kalangan Nabi-nabi kemudian nabi-nabi selain rasul, kemudian shabat-sahabat nabi sepertimana yang kita nyatakan susunannya sebelum ini.

Teks ini jelas menggambarkan bahawa Ibn Hazm berpandangan malaikat lebih afdhal daripada semua makhluk termasuk nabi Muhammad sallallah alaih wasallam. Buktinya ialah teks Ibn Hazm yang berikut ketika meneruskan lagi perbincangannya dengan berkata:

 وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه و سلم أما فضل الملائكة على الرسل من غير الملائكة فلبراهين منها قول الله عز و جل أمر الرسول صلى الله عليه و سلم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اني ملك أن أتبع إلا ما يوحى إلي فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه و سلم أن يقول لهم هذا القول

Maksudnya: “Sebaik-baik rasul ialah Muhammad sallallah alaih wasallam. Manakala kelebihan malaikat ke atas rasul-rasul (Manusia) yang bukan malaikat ialah kerana bukti-bukti antaranya firman Allah azza wa jalla yang memerintahkan Nabi sallallah alaih wasallam untuk berkata: “Katakanlah (wahai Muhammad) Aku tidak berkata kepada kamu (semua) bahawa di sisiku khazanah-kahazanah Allah, aku juga tidak mengetahui perkara ghaib dan aku juga tidak mengatakan aku ini malaikat. Aku tidak mengikut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku”. Jika Nabi Muhammad lebih tinggi (kedudukannya) berbanding malaikat ataupun setara dengannya sudah pasti Allah tidak akan memerintahkannya untuk mengatakan kalam ini”. 

 

Tanggapan :

 

Pertama : telah kami katakan bahwa pengakuan adanya ijma’ memang perlu penelurusan secara menyeluruh dari nash-nash para ulama salaf maupun kholaf, yang kami temukan hanyalah pendapat jumhur ulama.

 

Kedua : Jika seandainya benar adanya ijma’ atas isu ini, maka penentangan Ibn Hazm tidak membatalkan ijma’ terdahulu yang telah terjadi. Imam Mulla Ali al-Qari mengatakan :

 

والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق سواء يكون من جنس المخالف أو صنف الموافق

Jika memang terdapat khilaf setelah adanya ijma’, maka tidak mengurangi nilai ijma’ yang telah terjadi sebelumnya. Sama saja apakah hal itu terjadi pada orang-orang menyelisihi ijma’ (di era setelahnya) atau dari orang-orang yang telah bersepakat (yang kemudian ia berubah pendapat menyelisihi ijma’) [Adillatul-Mu’taqad Abi Haniifah )

 

Muhammad Rozaimi mengatakan :

 

Namun begitu, apa yang pasti al-Albani tidak membuat sebarang tarjihan dalam teks yang saya nukilkan di atas. Sebaliknya beliau hanya menyatakan isu ini ada khilaf dalam kalangan ulama dan saya telah buktikan adanya khilaf dalam isu ini. Dan apa yang saya lihat al-Albani menyebut perkataan ini di akhir tahqiq beliau ke atas kitab Raf’ al-Astar:

وصلى الله على خير خلقه محمد

Maksudnya: Allah berselawat ke atas sebaik-baik makhlukNya Muhammad. 

 

Tanggapan :

 

Pernyataan tersebut sama persis dengan pernyataan yang ada dalam link ini: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=240568

 

Pernyataan ini tidak sesuai fakta yang ada dalam teks-teks al-Albani. Justru kami melihat al-Albani merajihkan pendapat bahwa Nabi bukan sebaik-baik makhluk secara muthlak. Coba kita perhatikan teks al-Albani sekali lagi :

 

Pertama : al-Albani mengatakan :

 

أن الدكتور قد ادعى أن النبي صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق . وهذه عقيدة وهي لا تثبت عنده إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة أي بآية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة أي بآية قطعية الدلالة أو حديث متواتر قطعي الدلالة فأين هذا النص الذي يثبت كونه صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق ؟

Dr. al-Bouty mendakwa bahawa Nabi sallallah ‘alaih wasallam adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah secara mutlak. Ini merupakan akidah yang mana ia tidak sabit di sisinya melainkan dengan nas qatie al-subutdan qatie al-dalalah iaitu ayat (al-Quran) yang qatie al-dalalah atau hadis mutawatir yang qatie al-dalalah. Di mana nas yang menyatakan Nabi sallallah ‘alaih wasallam adalah sebaik-baik makhluk di sisi Allah secara mutlak?

 

Apakah ini bukan suatu pengingkaran al-Albani terhadap pendapat tersebut ? ini sudah termasuk suatu pentarjihan.

 

Kedua : Dan lebih jelas, sebelum teks ini, al-Albani telah mengatakan :

 

ادعاؤه أن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل الخلائق على الإطلاق

“ Pengakuannya (al-Bouty) bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam afdhalnya makhluk secara muthlaq “.

 

Dalam teks ini al-Albani menggunakan kalimat idda’aa yang bermakna mengakui hal yang bukan faktanya. Padahal faktanya memang ada pendapat jumhru ulama yang mengatakan demikian, maka ini bukanlah idda’aa sebagaimana tuduhan al-Albani. Kemudian bantahan ini merupakan suatu pernyataan al-Albani secara tidak langsung, bahwa ia menolak pendapat yang menyatakan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam afdhalnya makhluk secara muthlak. Ini sudah termasuk pentarjihan dan artinya jelas al-Albani tidak tawaqquf dalam isu ini.

 

Ketiga : bahkan al-Albani menganggap pendapat bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah afdhalnya makhluk secara muthlak adalah pendapat yang bathil, ia mengatakan :

 

وأما الباطل الذي تضمنه كلامه وفيه الخلاف العريض فهو

“ Adapun kebathilan yang terkandung dalam ucapannya (al-Bouty) da nada khilaf yang luas adalah….” Kemudian al-Albani menyebutkan beberapa ucapan al-Bouty di antaranya pendapat Nabi adalah afdhalnya makhluk secara muthlaq. Ini pernyataan al-Albani yang sangat sharih (jelas) yang tidak butuh ditakwilkan lagi, bahwa ia memang memandang pendapat Nabi paling afdhalnya makhluk secara muhtlaq adalah hanyalah iddi’aa (pengakuan tanpa adanya fakta) dan pendapat yang bathil. Jelas ini pernyataan dan pendapat al-Albani yang begitu jelas dipahami.

 

Adapun sholawat di akhir kitab Raf’ul Astar, maka itu bukanlah suatu pernyataan yang tegas dari al-Albani karena kalimat itu suatu kalimat yang konteksnya tidak dalam berhujjah, sangat berbeda dengan teks-teks al-Albani sebelumnya yang menyatakan secara tegas dan jelas, itupun jika kita samakan kalimat sbeaik-baikh makhluk (خير خلقه) dengan seafdhal-afdhalnya makhluk (افضل خلقه).

 

Wa Allahu A’lam bish-showaab…

 

Ibnu Abdillah Al-Katibiy
Kota Santri, 20-03-2014

[1] Ad-Durr al-Mukhtar : 2/689

[2] Al-Maslak al-muqsith fi al-Mansak al-Mutawassith : 351-352

[3] Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar : 2/688

[4] Tafsir Ibn Katsir : surat an-Nahl ayat : 44

[5] Badai’ al-Fawaid, Ibnul Qayyim : 3/655

[6] Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar al-Khalil : 5/481

[7] At-Tuhfah al-Lathifah fi Tarikh al-madinah asy-Syarifah : 12

[8] Tuhfah al-Muhtaj : 5/167

[9] As-Sirah al-Halabiyyah : 2/153

[10] Faidh al-Qadir : 6/343

[11] Al-Madkhal : 1/389

[12] Syarh Sahih Muslim : 15/37 Pelurusan Isu Paling Utamanya Makhluk Buat Saudara Rozaimi | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.