Home »Menjawab Wahabi »Kontroversi Pemikiran Ibnul Arobi Kontroversi Pemikiran Ibnul Arobi Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

Membahas tentang Ibnu ‘Arabi dan kontroversinya tentu sangat menarik, karena memang para ulama memiliki pandangan yang berbeza-beza atas tokoh yang satu ini. Satu kitab mungil bertajuk “Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn ‘Arabi” (Info Buat Orang Tolol Tentang Bersihnya Ibnu ‘Arabi) karya Al Imam Al Hafizh Jalaluddin As Suyuthi. Kitab ini beliau susun sebagai Radd (bantahan) atas kitab yg dikarang oleh Burhanuddin Al-Biqa’i yang berjudul Tanbiat Al-Ghabiy Bi Takfir Ibn ‘Arabi (Info Buat Orang Tolol Tentang Kafirnya Ibnu ‘Arabi). Sebenarnya, kitab Imam Suyuthi tersebut, menurut saya, sudah cukup untuk mengulas dan menjawab sebagian besar pertanyaan – pertanyaan dan kesimpang siuran atas tokoh yang satu ini ! Sebagian terjemahan dan inti sari dalam kitab tersebut dapat kita baca di link ini :

 

Ibnu Arabi

 

Namun disini, kami akan sedikit memberi tambahan mengenai sebagian pendapat ulama atas Ulama besar yg menurut sebagian ahli tasawwuf, mereka ittifaq (sepakat, tanpa ada khilaf) atas kewalian, keagungan dan kealiman dari Syekh Ibnu ‘Arobi. Agar kita dapat lebih berthati-hati, lebih jelas dan objektif dalam menghukumi keadaan Ibnu ‘Arobi (dalam berbagai sudut pandang) bukan hanya modal satu sudut pandang (point of view), lalu kita berani menjustifikasi SEORANG ULAMA dan WALI BESAR ini…. !

 

Semoga bermanfaat…..

 

Pernyataan para ulama mengenai keadaan Ibnu Arobiy dan kitab-kitab karyanya sebagaimana keterangan diatas dapat pula difahami didalam kitab Fathul Mu’in, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary , sebab:

 

فتح المعين – (ج 4 / ص 133-134)

قال شيخنا كشيخه وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله ونحوه مما وقع لأئمة من العارفين كابن عربي وأتباعه بحق وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره كما لا يخفى على الموفقين

نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها

وقول ابن عبد السلام يعزر ولي قال أنا الله فيه نظر لأنه إن قاله وهو مكلف فهو كافر لا محالة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأي وجه للتعزير اه

 

Guru kita (Ibnu Hajar Al Haitami), sebagaimana gurunya (Syaikhul Islam Zakariyya Al Anshory), berkata : Demikian pula (Tidak dihukumi murtad) ucapan seorang wali ketika mengalami “Ghaibah” : “Aku adalah Allah” dan sebagainya, yaitu apa yang terjadi pada diri Imam-imam para Ulama ‘Arifin (Ahli Ma’rifat) seperti Ibnu Arobiy dan pengikutnya yg tulen. Pernyataan-pernyataan mereka yang kesannya membawa kepada kekufuran adalah tidak dimaksudkan pada makna lahiriyahnya, sebagaimana keterangan yang tidak samar lagi atas orang-orang yg mendapatkan taufik dari (Allah SWT).

 

Memang benar demikian, (namun) bagi orang yg tidak faham istilah-istilah ulama-ulama Arifin (Ahli Ma’rifat) dan Thoriqoh yg dijalani oleh mereka di HARAMKAN membaca kitab mereka. Maka sesungguhnya kitab-kitab tersebut bisa menggelincirkannya, dari situlah banyak sekali orang yg tersesat dan tertipu dengan hanya melihat dhohirnya kata-kata para Ulama Arifin (Ahli Ma’rifat).

  [1] Berkata sebahagian para arifin: “Kami adalah suatu kaum yang diharamkan kitab-kitab kami dari diteliti oleh orang-orang yang bukan ahli dalam jalan kami.”[2] Ini kerana tujuan pembukuan ilmu-ilmu ini adalah untuk menyampaikannya kepada ahlinya. Maka orang yang bukan ahlinya, tatkala menelaah kitab-kitab ini, mereka tidak memahami isi kandungannya, kemudian mereka menentang dan memusuhinya, kerana manusia itu memusuhi perkara yang dia tidak ketahui. Oleh hal yang demikian, berkata Sayyid Ali ibn Wafa rahimahullah: “Sesungguhnya orang yang membukukan ilmu makrifah dan asrar tidaklah dia membukukannya bagi sekalian manusia, bahkan jika dia mendapati orang yang menelaah kitab tersebut bukan dari ahlinya, sudah pasti dia menegah orang itu dari perkara tersebut.”[3] Wajib diketahui bahawa kalam ahli sufi yang melarang pembacaan kitab-kitab mereka oleh orang awam bukanlah bertujuan menutup dan menyembunyikan ilmu, tetapi kerana ditakuti tersalah faham dan terjadi tafsiran yang menyalahi hakikat kata-kata itu. Maka sudah tentu orang awam itu akan mengingkari dan menyanggah kalam tersebut, inilah halnya orang yang jahil terhadap sesuatu ilmu. Larangan ini juga bertepatan dengan tuntutan agama agar mukmin yang ingin berbicara menyampaikan apa yang bersesuaian dengan tahap ilmu, kefahaman dan persediaan pendengarnya. Oleh sebab inilah Imam Al-Bukhari menyusun suatu bab khas di dalam kitab sohih beliau bertajuk: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا

 

Pendapat Ibnu Abdis Salam, bahwa seorang Wali yg berkata : Aku adalah Allah itu harus ditakzir adalah perlu dipertimbangkan lagi, karena bila sang wali mengucapkan kalimat tedalam keadaan mukallaf, maka secara pasti dihukumi kafir, tetapi bila dia mengucapkannya ketika dalam keadaan “Ghaibah” yg menghalangi kemukallafannya, maka dari alasan apa diberlakukan takzir ? Selesai (ucapan guru kami).

 

Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho Ad Dimyathi dalam kitab I’anatuth Tholibin menjelaskan :

 

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 134)

وقد سئل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال أنا الحق فتوقف فيه وقال هذا رجل خفي علي أمره وأما أقول فيه شيئا وأفتى بكفره بذلك القاضي أبو عمرو والجنيد وفقهاء عصره وأمر المقتدر بضربه ألف سوط فإن مات وإلا ضرب ألفا أخري فإن لم يمت قطعت يداه ورجلاه ثم ضرب عنقه ففعل به جميع ذلك لست بقين من ذي الحجة ستة تسع وثلثمائة والناس مع ذلك يختلفون في أمره فمنهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من يكفره لأنه قتل بسيف الشرع وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة كابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرا

 

Imam Ibnu Suraij ditanya tentang Husain Al Hallaj ketika mengucapkan : Aku adalah Al Haqq, maka ternyata beliau bertawaqquf (tidak berani berpendapat). Beliau berkata : Laki-laki ini penuh misteri, aku tidak berani mengomentarinya. Sementara itu Qodhi Abu ‘Amr, Al Junaid dan para Ahli Fiqh yg sezaman dengan Al Hallaj memfatwakan tentang kekufurannya. Khalifah Al Muqtadir memerintahkan untuk menghukum seribu cambukan sampai mati, apabila belum mati maka dipotong kedua tangan dan kakinya, kemudian dipancung lehernya. Peristiwa tragis ini terjadi pada sekitar bulan Dzulhijjah tahun 309 H.

 

Orang-orang pun berbeza pendapat dalam menyingkapi perilaku Al Hallaj. Sebagian diantara mereka sangat berlebihan dalam mengagungkannya, sebagian ada yg menghukuminya kafir, karena Al Hallaj dibunuh dengan mata pedang syar’i. Ibnu Muqri termasuk salah satu ulama yg ikutan menghukumi kafir terhadap orang yang meragukan kekafiran golongan seperti Ibnu Arobi -yaitu orang-orang dhohir ucapan mereka- menurut orang yg selain mereka adalah (mengikuti) faham Ittihad (Manunggaling kawulo Gusti). DEMIKIAN INI (SEBENARNYA) HANYA MENURUT PEMAHAMAN MEREKA (ORANG YG TIDAK SEJALAN DENGAN GOLONGAN IBNU AROBI) SAJA, KARENA (SEBENARNYA) IBNU AROBI DAN PENGIKUTNYA ITU MEMPUNYAI ISTILAH-ISTILAH TERSENDIRI (YG TIDAK DIFAHAMI OLEH ORANG SELAIN MEREKA).

 

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 134) 

 ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة كابن عربي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره والمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرا  

 اه

Ibnu Muqri adalah termasuk salah satu ulama yg menghukumi Kufur terhadap orang-orang yg meragukan kekufuran “Ibnu Aroby dan orang-orang yg sefaham dengannya”. Sebab apa yg mereka katakan menurut makna Lahiriyahnya merupakan faham Ittihad (Manunggaling Kawula Gusti). DEMIKIAN INI SEBENARNYA HANYA MENURUT PEMAHAMAN MEREKA (IBNU MUQRI DLL) SAJA. KARENA SEBENARNYA IBNU AROBY DAN PENGIKUTNYA MEMPUNYAI ISTILAH SENDIRI (MENGENAI FAHAM ITTIHAD INI, JADI BEDA DENGAN FAHAM ITTIHAD YG BATHIL SEPERTI AQIDAH ORANG2 NASRANI ATAU FAHAM2 SESAT LAINNYA)

 

Bahkan yg terpenting lihat kalimat/keterangan selanjutnya :

 

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 134)

 اه

 وفي شرح الروض بعد كلام والحق أن هؤلاء أي الطائفة كابن عربي مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى تأويل إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره بالمعتقد منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة علماء عارفون بالله منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافعي ولا يقدح فيه وفي طائفة ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية لما قلناه ولأنه قد يصدر عن العارف بالله إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن كل ما سواه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصود العبارة عن بيان حاله الذي ترقى إليه وليست في شيء منهما كما قاله العلامة السعد التفتازاني وغيره

 اه

 

Kemudian Al Imam Al Mujtahid Ibnu Hajar Al Haitami Asy Syafi’i dalam Al Fatawa Al Haditsiyyah memaparkan :

 

الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي – (ج 1 / ص 210)

( وسئل ) أفاض الله علينا من بركاته ما حكم مطالعه كتب الشيخ محيي الدين بن عربي ( فأجاب ) بقوله الذي أثرناه

عن أكابر مشايخنا العلماء الحكماء الذي يستسقى بهم الغيث وعليهم المعول وإليهم المرجع في تحرير الأحكام

وبيان الأحوال والمعارف والمقامات والإشارات أن الشيخ محيي الدين بن عربي من أولياء الله تعالى العارفين

ومن العلماء العاملين وقد اتفقوا على أنه كان أعلم أهل زمانه بحيث أنه كان في كل فن متبوعا لا تابعا وأنه في

التحقيق والكشف والكلام على الفرق والجمع بحر لا يجارى وإمام لا يغالط ولا يمارى وأنه أورع أهل زمانه

وألزمهم للسنة وأعظمهم مجاهدة حتى أنه مكث على ثلاثة أشهر على وضوء واحد وقس على ذلك ما هو من سوابقه

ولواحقه ووقع له ما هو أعظم من ذلك ومنه أنه لما صنف كتابه الفتوحات المكية وضعه على ظهر الكعبة

ورقا من غير وقاية عليه فمكث على ظهرها سنة لم يمسه مطر ولا أخذ منه الريح ورقة واحدة مع كثرة الرياح

والأمطار بمكة فحفظ الله كتابه هذا من هذين الضدين دليل أي دليل وعلامة أي علامة على أنه تعالى قبل منه

ذلك الكتاب وأثابه عليه وحمد تصنيفه له فلا ينبغي التعرض للإنكار عليه فإنه السم القاتل لوقته كما شاهدناه

وجربناه في أناس حق عليهم من المقت وسوء العقاب ما أوجب لهم التعرض لهذا الإمام العارف بالإنكار حتى

استأصل شأفتهم وقطع دابرهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فمعاذا بالله من أحوالهم وتضرعا إليه بالسلامة من

أقوالهم وأما مطالعة كتبه رضي الله عنه فينبغي للإنسان أن يعرض عنها بكل وجه أمكنه فإنها مشتملة على

حقائق يعسر فهمها إلا على العارفين المتضلعين من الكتاب والسنة المطلعين على حقائق المعارف وعوارف

الحقائق

 

Ditanyakan kepada Imam Ibnu Hajar Al Haitami, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada kita, tentang : Apa hukum membaca kitab2 karya Syekh Muhyidin Ibnu ‘Arobiy ?

 

Maka beliau menjawab : Menurut keterangan yg Aku kutip dari guru-guru-Ku, para ulama yang bijak yang menjadi penyebab diturunkannya hujan, yang menjadi tumpuan dan rujukan segenap umat dalam memecahkan hukum-hukum agama dan di dalam menjelaskan ahwal-ahwal (keadaan-keadaan), ma’arif, maqomat (kedudukan-kedudukan), dan isyarat-isyarat, bahwa sesungguhnya Syekh Muhyidin Ibnu Arobiy itu termasuk ngolongan Auliya’ Arifin, Ulama ‘Amilin. Dan merekapun telah SEPAKAT mengenai predikat beliau sebagai orang yang paling ‘Alim pada zamannya. Sehingga BELIAU MENJADI PANUTAN DALAM SEGALA CABANG ILMU dan BUKAN SEBAGAI PENGIKUT.

 

Dan sesungguhnya di dalam ilmu TAHQIQ, KASYF dan pembicaraan yang terkait dengan pemisahan dan pengumpulan, beliau ini laksana LAUTAN ILMU yg tidak perlu dialiri, sebagai IMAM YG TIDAK MENGALAMI KESALAHAN (DALAM BERPENDAPAT) DAN TIDAK TERBANTAHKAN (DALAM BERHUJJAH). Dan BELIAU ADALAH ULAMA YG PALING WIRA’I DI ZAMANNYA, PALING KONSISTEN DENGAN AS SUNNAH dan PALING KUAT DALAM BERMUJAHADAH.

 

Termasuk tanda kebesarannya adalah ketika beliau menyusun kitabnya yg berjudul “Al Futuhatul Makkiyyah”, beliau meletakkan kitab tsb diatas Ka’bah dengan tanpa pelindung. Maka kitab tersebut bertahan selama setahun di bagian luar Ka’bah, sama sekali tidak tersentuh air hujan dan tidak tertiup angin, padahal waktu itu di daerah Makkah banyak terjadi angin kencang dan hujan lebat. Maka penjagaan dari Allah kepada kitab beliau tersebut dari tiupan angin dan hujan ini cukup menjadi bukti dan tanda bahwa Allah ta’ala menerima kitab tersebut di sisi-NYA, Allah memberikan pahala atas beliau dan menyematkan pujian atas penyusunannya. Maka seyogianya jangan sekali-kali ingkar atas isi kitab tersebut. Karena hal itu akan menjadi racun yang siap membinasakan pada waktu itu juga, sebagaimana Saya ( Imam Ibnu Hajar) menyaksikan dan mengalami peristiwa yang terjadi pada orang-orang yang ditimpakan bencana dan keburukan azab atas mereka (karena ingkar kepada kitab Ibnu Arobiy tersebut).

 

Dan mengenai membaca kitab-kitab karya beliau, maka sebaiknya dihindari saja, baik dengan alasan apapun juga. Sebab di dalam kitab-kitab beliau tersebut terdapat pembahasan-pembahasan Ilmu-ilmu Hakikat yang sulit difahami kecuali oleh ulama-ulama ‘Arifin yg sudah mendalami Al Quran dan As Sunnah serta sudah mengetahui dengan seksama pada pembahasan-pembahasan hakikatnya ma’rifat dan ma’rifatnya hakikat.

 

Berikut ini contoh kutipan sya’ir-sya’ir Ibnu Arobi yang ditulis dalam kitabnya Fushush Al Hikam :

 

فيحمدني وأحمده … ويعبدني فأعبده

ففي حال أقربه … وفي الأعيان أجحده

فيعرفني وأنكره … وأعرفه فأشهده

فأني بالغني وأنا … أساعده وأسعده

لذاك الحق أوجدني … فأعلمه فأوجده

بذا جاء الحديث لنا … وحقق في مقصده

 

 

(Bait-bait sya’ir diatas, bila diterjemahkan secara literalis kurang lebih adalah sebagai berikut ) :

 

Maka Dia ( Tuhan) pun memujiku, dan aku-pun memuji-NYA.

Dan Dia menyembahku, dan aku-pun menyembah-NYA.

Dalam keadaan lahir aku menyetujui-NYA, dan dalam keadaan hakiki aku menentang-NYA.’

Maka Dia pun mengenaliku , namun aku tidak mengenali-NYA.

Lalu akupun mengenali-NYA, maka aku pun menyaksikan-NYA.

Mana mungkin Dia merasa perlu, padahal aku menolong-NYA dan membahagiakan_NYA.

Untuk inilah kebenaran mewujudkanku, sebab aku mengisi ilmu-NYA dan mewujudkan-NYA.

Begitulah sabda telah datang kepada kita, dan telah dinyatakan dalam diriku segala maksud-NYA.

 

Jika ungkapan Ibnu Arobi ini difahami apa adanya, niscaya orang bakal tergelincir dari kebenaran dan akan sembarangan menuduh Ibnu Arobi sebagai pendukung faham Wahdatul Wujud. Imam Asy Sya’roni dalam kitab Al Jawahir Wa Ad duror, berkali-kali menandaskan bahwa IBNU AROBI BUKANLAH PENDUKUNG FAHAM WAHDATUL WUJUD. (Baca Majmu’ Fatawa Wa Ar Rosa-il, karya As Sayyid Alwi bin Abbas Al Maliki Al Hasani Hal. 188)

 

Setelah saya buka beberapa kitab dalam maktabah Syamilah, ternyata juga sudah ada beberapa penulis yang mencoba menjelaskan atau mentakwil makna-makna kalimat syair Ibnu Arobi diatas (maksudnya agar tidak terjadi Vonis pengkafiran atas si pengucap bait-bait syair diatas), semisal perkataan dalam bait syair Ibnu Arobi yg pertama, yaitu :

 

فيحمدني وأحمده … ويعبدني فأعبده

 

Ada yang menjelaskan :

 

الرد على وحدة الوجود – (ج 1 / ص 111)

الخامس عشر قوله في فص إبراهيم عليه السلام فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده انتهى والجملة الأولى وجهها ظاهر لأن الحمد بمعنى الثناء فالله تعالى يثني على من يشاء وأما الجملة الثانية فظاهرها كفر كما لا يخفى على أهل الصفاء وأما قول المؤول إن العبادة جاءت في اللغة بمعنى الانقياد والطاعة والله سبحانه أجاب دعاء المطيع كما أن المطيع انقاد

 

Ada pula yang menulis begini :

 

نعمة الذريعة – (ج 1 / ص 55)

 

أقول قال شارحه أي يحمدني بإيجادي على صورته وتكميلي بنفسي ويعبدني بخلقي وإيجادي فإن ذلك نوع خدمة وعبادة فأعبده بالفاء للنتيجة أي تترتب عبادتي على عبادته لي بالإيجاد والإظهار ثم اعتذر عنه بأن إطلاق العبادة على الحق وإن كان تشنيعا ونوعا من سوء الأدب في الظاهر لكن أحكام التجليات الإلهية إذا غلبت على القلب بحيث يخرجه عن دائرة التكليف وطور العقل لا يقدر القلب على مراعاة الأدب أصلا وترك الأدب أدب انتهى

 

 

Perlu diketahui : Sebenarnya Syekh Ibnu Arobi pun juga telah melarang orang lain itu melihat kitab-kitab beliau. Sebagaimana ucapan yg dinukil oleh Imam Suyuthi dari Ibnu Arobi yg ditulis oleh beliau di kitab Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn ‘Arabi :

 

تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي للسيوطي – (ج 1 / ص 2)

{ نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. وذلك أن الصوفية تواطئوا على ألفاظ اصطلحوا عليها، وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها.

فمن حمل ألفاظهم على معانيها المتعارفة بين أهل العلم الظاهر كفَر وكفَّرهم.}.

 

“Kami adalah kaum yang (siapapun) diharamkan menelaah kitab-kitab kami.”

 

Hal itu dikarenakan kaum sufi sering menggunakan istilah-istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh orang yang sudah terjun ke dalam dunia mereka. Istilah-istilah itu jika dipahami secara literal atau tekstual akan membawa kepada pemahaman keliru yang dapat mengakibatkan kekufuran.

 

Kemudian Imam Suyuthi juga menambahkan :

 

تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي للسيوطي – (ج 1 / ص 2)

نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال : إنه شبيه بالمتشابه بالقرآن والسنة.

و من حمله على ظاهره كفر، وله معنى سوى المتعارَف عليه منه.

فمن حمل آيات الوجه، واليدين، والعين، والاستواء، على معانيها المتعارفة كفر قطعاً.

 

Hal itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya, sebagaimana dinukil oleh As-Suyuthi, beliau berkata, “(Perkataan-perkataan mereka) itu menyerupai (ayat-ayat) mutasyabihat dalam Al-Quran dan sunnah. Barangsiapa memahaminya secara literal (zhohir) dia kafir. Ia memiliki makna-makna khusus yang berbeda dengan makna yang dipahami oleh orang biasa. Barangsiapa memahami kata wajah, yad (tangan), ain (mata) dan istiwa (bersemayam) sebagaimana makna yang selama ini diketahui, ia kafir secara pasti.”

 

Sementara itu kami juga sering melihat golongan Mutasyaddidun (golongan Lebay), yaitu Sekte Wahabi di zaman ini, juga sering berlebihan dalam mengkafirkan Syekh Ibnu Arobi di dalam forum-forum mereka, dan sering memutilasi dan mentahrif ucapan ulama-ulama dan mengabaikan ruju’ dan taubatnya sebagian ulama yg dulunya pernah mengkafirkan Syekh Ibnu Arobi. Padahal kalau mereka mau membaca dan mencari info, justru Muhammad bin Abdul Wahhab, big boss dari sekte Wahabi mengutarakan dalam kitabnya : Ar Rosa-il Asy Syakhsiyyah yg intinya bahwa dia TIDAK PERNAH MENGATAKAN BAHWA IBNU FARIDH dan IBNU AROBI itu KAFIR !!!! Baca ini kata2-nya :

 

والله يعلم أن الرجل افترى عليَّ أموراً لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالي .

فمنها : قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ، وإني أقول : إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء ، وإني أدعي الاجتهاد ، وإني خارج عن التقليد ، وإني أقول : إن اختلاف العلماء نقمة ، وإني أكفر من توسل بالصالحين ، وإني أكفر البوصيري لقوله : يا أكرم الخلق ، وإني أقول : لو أقدر على هدم قبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهدمتها ، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب ، وإني أحرم زيارة قبر النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ، وإني أكفر من حلف بغير الله ، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي ، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين ، وأسميه روض الشياطين .

جوابي عن هذه المسائل : أن أقول : { سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } ، وقبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ، ويسب الصالحين ، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب ، وقول زور . قال تعالى : { إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ } الآية ، بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول : إن الملائكة وعيسى وعزيراً في النار ، فأنزل الله في ذلك : { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } .

 

Lihat :

 

وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي

 

Ada yg bilang bahwa Aku mengkafirkan Ibnul Faridh dan Ibnu Arobiy…

 

Lalu dijawab :

 

أن أقول : { سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }

 

Sesungguhnya Aku berkata : MAHA SUCI ENGKAU (ALLAH) Ini adalah KEBOHONGAN BESAR………. !!!!!!

 

 

Kitab ini bisa di download disini :

 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=723&cat=27

 

Ket : Isi kitab ini juga dinukil oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki dalam karya monumentalnya : Mafahim Yajibu An Tushohhah.

 

Wa Akhiron, mengenai pribadi Imam Ibnu Arobi saya ingin berpendapat sebagaimana ucapan Al Imam Al Hafizh As-Suyuthi yg berkata dalam kitab Tanbiat Al-Ghabiy Bi Tabriat Ibn ‘Arabi :

 

تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي للسيوطي – (ج 1 / ص 2)

و قد سئل شيخنا شيخ الإسلام، بقية المجتهدين شرف الدين المناوي عن ابن عربي، فأجاب بما حاصله:

إن السكوتَ عنه أسلم؛ وهذا هو اللائق بكل وَرِع يخشى على نفسه.

 

Syaikh kami, Syaikhul Islam Al-Mujtahid Syarafuddin Al-Manawi juga pernah ditanya tentang Ibnu ‘Arabi, beliau menjawab yang intinya bahwa diam lebih selamat, ini pendapat yang paling layak bagi seseorang yang ingin menyelamatkan dirinya.

 

Juga ucapan Imam Nawawi yg dinukil oleh Imam Asy Syarbiniy di dalam kitab Tafsir As Sirojul Munir :

 

تفسير السراج المنير – (ج 1 / ص 2055)

(4/185)

 

ونقول كما قال النووي لما سئل عن طائفة ابن عربي {تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون} (البقرة، 134)

 

Dan Aku berpendapat sebagaimana Imam Nawawi berpendapat, ketika beliau ditanyai tentang golongan Ibnu Arobi, (dimana beliau menjawab sebagaimana bunyi ayat suci Al Quran) :

 

(Mereka) itu adalah umat yang telah terdahulu, bagi mereka apa yang telah diusahakan dan bagi kalian apa yang sudah kalian usahakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

 

MUNGKIN TULISAN INI SEDIKIT MEMBOSANKAN dan TERLALU PANJANG, NAMUN SEMOGA TETAP BERMANFAAT dan Semoga TIDAK LEBIH MEBOSANKAN DAN MEMUSINGKAN Dibanding tulisan disini :

 

http://pasaronlineforall.blogspot.com/2010/12/konsep-wahdatul-wujud-dalam-pandangan.html

 

 

Disunting dari tulisan Ustaz Dodi ElHasyimi

 

———————————–

  [1] Diambil dari http://akitiano.blogspot.com/2014/02/al-madad-dari-sisi-pandang-tasawwuf.html [2] اليواقيت والجواهر، الشعراني، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 1424ھ-2003م، ص: 30 [3] Rujukan yang sama. Al-Yawaqit Al-Jawahir. Kontroversi Pemikiran Ibnul Arobi | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.