Home »Menjawab Wahabi »Hukum Mengambil Upah Pembacaan Al-Quran Hadiah Kepada Mayat Hukum Mengambil Upah Pembacaan Al-Quran Hadiah Kepada Mayat Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

Sebelum lebih jauh membahas hukum menerima upah pembacaan al-Qur’an atau dzikir yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit, tentu masalah menghadiahkan pahala kepada mayit sendiri perlu dibahas terlebih dahulu untuk menghilangkan syubhat dalam masalah yang akan dibahas.

Harus diakui, ulama fiqh masih berbeza pendapat tentang apakah seseorang diperkenankan menghadiahkan pahala bacaan al-Qur’an, dzikir dan lain-lain kepada seseorang yang telah meninggal. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, sebahagian besar ulama Malikiyyah dan sebahagian besar ulama Syafi’iyyah mengatakan boleh menghadiahkan pahala bacaan al-Qur’an kepada mayit. Dan inilah pendapat rajih yang diusung oleh majoriti ulama. Sementara menurut sebahagian ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah, tidak boleh menghadiahkan pahala bacaan al-Qur’an kepada orang lain, baik kepada mayit atau orang yang masih hidup. Pendapat kedua ini sangat lemah dan hanya diikuti oleh sebagian kecil ulama. Bagi yang mahu membaca tentang perkara ini boleh layari

http://jomfaham.blogspot.com/2012/01/benarkah-tidak-sampai-pahala-bacaan-al.html

http://aliyfaizal.blogspot.com/2013/08/sampainya-pahala-untuk-mayyit-menurut-ulama-rujukan-wahabi.html

Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali dalam al-Mughni (V/80), setelah menyampaikan banyak dalil dan argumentasi tentang mayit yang boleh menerima manfaat dari orang yang masih hidup, misal melalui doa, dimintakan ampunan, sedekah untuk mayit dan lain-lain, berkata:

 

وَأَنَّهُ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَجْتَمِعُونَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيُهْدُونَ ثَوَابَهُ إلَى مَوْتَاهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ

“Dan sesungguhnya hal itu (mayit menerima hadiah pahala bacaan al-Qur’an) adalah ijma’nya kaum muslimin. Mereka dalam setiap masa dan dalam setiap kota berkumpul membaca al-Qur’an dan menghadiahkan pahalanya kepada para mayit-mayit mereka dengan tanpa ada pengingkaran (dari ulama) sama sekali”.

 

Kemudian, terkait dengan masalah menerima upah dari bacaan al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit, ternyata para pakar fikih juga terbagi menjadi dua golongan pendapat. Demikian dikatakan oleh Dr. Ahmad Salim Mulham dalam kitabnya, Faidh ar-Rahman fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah al-Khashshah bi al-Qur’an (hal. 394). Pendapat pertama tidak memperbolehkan dan pendapat kedua memperbolehkan. Tetapi perlu diketahui, khilafiyyah ini terkait dengan menyewa orang untuk membaca al-Qur’an yang pahalanya untuk mayit. Beza sekali apabila dia tidak berharap upah atau hadiah tetapi kemudian dia diberi hadiah, maka semua sepakat tidak haram, karena yang demikian termasuk hadiah atau sedekah biasa.

Pendapat yang tidak memperbolehkan adalah pendapat ulama Hanafiyyah dalam satu pendapat yang mu’tamad dan Hanabilah.

Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyah-nya (V/442) berkata:

 

وَالاِسْتِئْجَارُ عَلَى التِّلاَوَةِ وَإِنْ صَارَ مُتَعَارَفًا ، فَالْعُرْفُ لاَ يُجِيزُهُ ؛ لأِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ

“Menyewa orang untuk membaca al-Qur’an, meskipun hal itu sudah dikenal, urf (syar’i) tidak memperbolehkannya kerana menyelisih nash”.

 

Pendapat kedua yang memperbolehkan adalah pendapat ulama madzhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah dan sebahagian ulama Hanafiyyah. Menurut mereka, menyewa orang untuk membaca al-Qur’an dengan tujuan supaya bermanfaat untuk mayit adalah sama dengan menyewa orang untuk mengajarkan al-Qur’an yang diperbolehkan. Selain itu juga, jika mayit boleh menerima manfaat dari bacaan tersebut dengan cara dibacakan doa yang khusus kepada mayit atau pembacaan dilangsungkan di samping mayit, maka menyewa untuk itu beerti diperbolehkan.

Imam an-Nawawi dalam Raudhah ath-Thalibin (V/191) yang menukil dari Qadhi Husain berkata:

 

عَنِ القَاضِي حُسَيْنٍ فِيْ الفَتَاوِى أَنَّ الاِسْتِئْجَارِ لِقَرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى رَأْسِ القَبْرِ مُدَّةً جَائِزٌ

“Dari Qadhi Husain dalam al-Fatawa, bahawa menyewa orang supaya membaca al-Qur’an di bahagian kepala makam dalam waktu tertentu adalah boleh”

 

Dalam I’anah ath-Thalibin (III/133) dikutip ucapan Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah al-Muhta:

 

وَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ أَوْ مَعَ الدُّعَاءِ بِمِثْلِ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَجْرِ لَهُ أَوْ بِغَيْرِهِ عَقِبَهَا

“Sah menyewa orang supaya membaca al-Qur’an disamping kuburan atau ditambah dengan doa setelahnya supaya mayit mendapatkan pahala sesuai dengan yang didapatkan pembacanya atau dengan yang lain”.

 

Jadi jelas disini dalam Qaul Muktamad Mazhab Syafie diperbolehkan untuk mengambil upah pembacaan Al-Quran kepada Mayat, tindakan mengejek-ngejek perbuatan ini merupakan tindakan yang tercela kerana mengingkari perkara khilafiyah apatah lagi dalam qaul muktamad diperbenarkan.

Ulama yang mengharamkan berhujjah dengan alasan.

  Hadits:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“Bacalah al-Qur’an dan jangan makan dengannya”(HR. Ahmad)

 

Menurut mereka, hadits ini adalah pelarangan bekerja dengan menggunakan al-Qur’an. Dan membaca al-Qur’an dengan upah atau bayaran adalah termasuk di dalamnya.

 

Tetapi argumentasi ini dapat dijawab, bahawa jika hadits diatas diarahkan kepada pelarangan membaca al-Qur’an untuk mayit dengan bayaran/upah secara mutlak tentu akan bertentangan dengan hadits tentang shahabat Rasulullah yang mengambil upah dari ruqyah dengan al-Qur’an.

 

Dalam sebuah hadits panjang disebutkan:

 

فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Maka sebagian shahabat (Abu Said al-Khudri) berkata: “Baiklah, demi Allah sungguh aku akan meruqyah, tetapi demi Allah, kami sudah pernah meminta supaya kalian menyuguh kami dan kalian tidak mahu menyuguhnya. Maka kami tidak akan meruqyah sampai kalian mau menjadikan upah buat kami”. Penduduk kampung pun mengajak damai dengan mahu memberikan sepotong daging kambing. Kemudian sebagian shahabat tersebut pergi dan meludahi (pemimpin yang sakit tersebut) dan membacakan “alhamdulillah rabbil alamin” (HR. Bukhari)

 

Hadits riwayat Ahmad diatas sebetulnya berbicara tentang al-Qur’an dibuat sebagai wasilah atau perantara bekerja dan mengumpulkan harta. Dan yang demikian ini adalah tidak boleh tanpa ada perselisihan sama sekali. Adapun membaca al-Qur’an dengan niat yang baik dan kemudian menghadiahkan pahalanya kepada mayit, walaupun dengan bayaran/upah, maka yang demikian adalah tidak menjadi masalah menurut pendapat yang rajih. Dan bukankah mengajarkan al-Qur’an dengan upah juga diperbolehkan oleh majoriti ulama?

Rasulullah bersabda:

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Yang lebih berhak kalian ambil sebagai upah adalah Kitabullah (al-Qur’an)” (HR. Bukhari).

 

Imam Malik bin Anas berkata:

 

لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أحَدًا كَرِهَ تَعْلِيْمَ القُرْآنِ وَالكِتَابَةِ بِأُجْرَةٍ

“Tak sampai kepadaku seseorang (shahabat) yang membenci mengajarkan al-Qur’an dan menulis dengan upah/bayaran”

Ditulis oleh Ustaz Nur Hidayat Hukum Mengambil Upah Pembacaan Al-Quran Hadiah Kepada Mayat | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.