Home »Menjawab Wahabi »Analisis Ringkas: 3 tokoh ulama besar yang sering menjadi hujjah kaum wahabi Analisis Ringkas: 3 tokoh ulama besar yang sering menjadi hujjah kaum wahabi Review By: aswj-rg.com Restoran: Menjawab Wahabi

Tiga tokoh ulama besar yang sering dijadikan hujjah kaum salafi-wahabi di dalam menyebarkan akidah bathil. Ketiga ulama ini adalah : Imam Ibnu Baththah al-Hanbali, imam al-Barbahaari al-Hanbali dan imam Ibnu Abdil Barr al-Maliki. Wahabi-salafi mengklaim ketiga ulama ini bermanhaj sesuai manhaj mereka, benarkah pengakuan mereka ini ? simak kajiannya :

 

 

1.     Ibnu Baththah

Ibnu Baththah Al-‘Ukbariy rahimahullah adalah ulama Ahlus-Sunnah kenamaan di masanya. Nama aslinya adalah Abu ‘Abdillah ‘Ubaidullah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdaan bin ‘Umar bin ‘Iisaa bin Ibraahiim bin Sa’d bin ‘Itbah bin Farqad Al-‘Ukbariy Al-Hanbaliy. Ia lahir pada tahun 304 H dan wafat tahun 387 H. Adz-Dzahabiy berkata : “Ia seorang imam dalam sunnah dan fiqh “.[1]

 

Beliau dijadikan hujjah kaum salafi dan menisbatkan pembagian tauhid yang tiga yaitu : tauhid rububiyyah, uluhiyyah dan Asma wa shifat. [2]

 

Padahal secara eksplisit beliau tidak mengatakan hal demikian. Memang secara implicit seolah beliau membagi tauhid, akan tetapi beliau hanyalah sekedar menguraikan makna tauhid bagi segi rububiyyah maupun uluhiyyahnya. Sebagaimana ucapan ath-Thahawi berikut ini :

 

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله :إن الله واحد لا شريك له و لا شيء مثله  و لا شيء يعجزه و لا إله غيره

 

“ Kami mengatakan tentang ketauhidan kepada Allah dengan meyakini – dengan taufiq dari Allah – :

1.     Sesungguhnya Allah adalah satu tidak ada sekutu bagi-Nya

2.     Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya

3.     Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan-Nya

4.     Dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia ”[3]

 

Jarh dan ta’dil para ulama atasnya :

 

Adz-Dzahabi mengatakan :

ومع قلة إتقان بن بطة في الرواية كان إماما في السنة إماما في الفقه صاحب أحوال واجابة دعوة رضي الله عنه

“ Walaupun Ibnu Baththah kurang kuat dalam segi riwayat, akan tetapi ia adalah seorang imam dalam sunnah, imam dalam fiqih, memiliki ahwal dan doa yang dikabulkan radhiallahu ‘anu “.[4]

 

Beliau juga mengatakan :

لإبن بطة مع فضلة أوهام وغلط

“ Ibnu Baththah memiliki keutamaan akan tetapi ia memiliki waham dan kekeliruan “.[5]

 

Dalam kesempatan yang lain adz-Dzahabi juga mengatakan :

فبدون هذا يضعف الشيخ

“… Dan selain atsar ini, syaikh (Ibnu Baththah) dinilai lemah “[6]

 

Maksud adz-Dzahabi adalah selain riwayat atsar itu, Ibnu Baththa dinilai lemah pada periwayatan lainnya.

Ibnul Atsir mengatakan :

 

كان إماماً فاضلاً عالماً بالحديث من فقهاء الحنابلة

“ Beliau seorang imam yang utama dengan hadits termasuk ulama fiqih  Hanabilah “.[7]

 

Ibnu Hajar al-Atsqalani mengatakan :

وقفت لابن بطة على أمر استعظمته واقشعر جلدي منه

“ Aku perhatikan Ibnu Baththah ada satu perkara yang aku anggap itu suatu perkara besar dan membuat kulitku merinding “ kemudian beliau menjarhnya bahwa ia adalah seorang wadhdha’ (pembuat riwayat palsu, dan beliau sering melakukan penghapusan nama para imam lalu mengganti nama imam lainnya di tempat yang dihapusnya “.[8]

 

Al-Khathib al-Baghdadi mengatakan :

 

قال لي أبو القاسم الأزهري: ابن بطة ضعيف ضعيف ليس بحجة وعندي عنه معجم البغوي ولا أخرج منه في الصحيح شيئا قلت له: فكيف كان كتابه بالمعجم فقال: لم نر له أصلا به وإنما دفع إلينا نسخة طرية بخط ابن شهاب فنسخنا منها وقرأنا عليه شاهدت عند حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق نسخة بكتاب محمد بن عزيز في غريب القرآن وعليها سماع ابن السوسنجردي من ابن بطة عن ابن عزيز فسألت حمزة عن ذلك فأنكر أن يكون ابن بطة سمع الكتاب من ابن عزيز وقال: ادعى سماعه ورواه

“ Abul Qasim mengatakan padaku, “ Ibnu Baththah itu dhaif (lemah), dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Aku memiliki darinya kitab Mu’jam al-Baghawi dan aku tidaklah mentakhrij darinya sedikit pun dalam sahih, maka aku bertanya padanya, “ Bagaimana adanya kitab Mu’jam itu ? “, ia menjawab, “ Tidak ada asalnya kitab itu, sesungguhnya telah diberikan padaku naskah baru dengan tulisan Ibnu Syihab, maka kami menggantinya darinya dan kami membaca atas Ibnu Syihab, saku menyaksikan di sisi Hanrah bin Muhammad bin Thahir ad-Daqqaq nskah dengan kitab Muhammad bin Aziz tentang Gharib al-Quran, atasnya penerimaan Ibnu as-Susanjardi dari Ibnu Baththah dari Ibnu Aziz. Lalu aku bertanya pada Hamzah tentang itu semua, maka beliau mengingkari Ibnu Baththah mendengar kitab dari Hamzah, ia telah mengaku mendengar dan meriwayatkannya “. [9]

Al-Kautsari mengatakan :

ابن بطة الحنبلي : صاحب ( الإبانة ) ، كان من أجلاد الحشوية وله مقام عندهم إلا أنه لا يساوي فلساً ، وهو الذي روى حديث ابن مسعود ( كلّم الله موسى عليه السلام يوم كلمه وعليه جبة صوفٍ ، وكساء صوف ، ونعلان من جلد حمار غير ذكي ) فزاد فيه : ( فقال : من ذا العبراني الذي يكلّمني من الشجرة ؟؟ قال : أنا الله !!والتهمة لاصقة به لا محالة لانفراده بتلك الزيادة كما يظهر من طرق الحديث في ( لسان الميزان ) وغيره وما فعل ذلك إلا ليُلقي في رُوعِ السامع أن كلام الله من قبيل كلام البشر بحيث يلتبس على السامع كلامه تعالى بكلام غيره . تعالى الله عن مزاعم المشبهة في إثبات الحرف والصوت له تعالى ، وكتبه من شر الكتب وله طامات فلا تعويل على روايته

“ Ibnu Btahthah al-Hanbali penulis kitab al-Ibanah (ash-Shugra) termasuk anggota hasyawiyyah akan tetapi tidak dianggap. Dia seorang yang meriwayatkan hadits Ibnu Mas’ud “ Allah telah mengajak bicara Nabi Musa di hari Ia mengajak bicara, dan Dia menggunakan jubah woll, selendang woll dan dua sandal dari kulit himar “ , lalu Ibnu Baththah menambahinya “ Lalu Ia berkata “ Siapakah al-Ibrani yang mengajak bicara padaku dari balik pohon ? “ inna lillah, tuduhan itu ada padanya tidak diragukan lagi, karena ia tersendiri dari riwayat tersebut sebagaimana nampak jelas dalam jalan-jalan hadits lainnya di dalam Lisan al-Mizan dan selainnya. Tidaklah Ibnu Baththah berbuat demikian kecuali supaya pendengarnya merasa takut bahwa kalam Allah itu dari sisi kalam manusia sekiranya menjadi samar bagi pendengar antara kalam Allah dan kalam lainnya. Sungguh Allah maha Suci dari pemikiran kaum Musyabbihah di dalam menetapkan huruf dan suara bagi Allah Ta’ala, kitab-kitabnya di antara kitab-kitab yang paling buruk…”.[10]

 

Jika melihat penjelasan para ulama jarh, maka tampak Ibnu Baththah adalah wadhdha’ yakni pemalsu riwayat. Dengan ini riwayatnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah.

 

Ada satu ucapan Ibnu Baththah yang menjadi boomerang bagi kaum salafi yaitu setelah beliau menyebutkan hadits-hadits khobariyyah, beliau mengtakan  :

فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت , لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال , ولا يواضع فيها القول, فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول, وتركوا المسألة عن تفسيرها, ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها

“ Semua hadits ini dan yang semisalnya disikapi dengan melaluinya sebagaimana datangnya, tidak ditentang, tidak diserupakan pada permisalan, tidak diletakkan ucapan atasnya. Para ulama telah meriwayatkan hadits dan telah dierima oleh para ulama besar dengan penerimaan. Mereka meninggalkan masalah dari penafsirannya, dan mereka meriwayatkan bahwa ilmunya adalah meninggalkan pembicaraan dalam makna-maknanya “. [11]

 

Ucapan beliau ini telah membungkam keyakinan kaum wahabi yang mencela tafwidfh dalam ayat atau hadits shifat.

 

2.     Imam Al-Barbahari.

Beliau adalah Al Imam Al Hafidz Al Mutqin Ats Tsiqah Al Faqih Al Mujahid Syaikh Hanabilah sekaligus pemuka mereka pada masanya, Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Khalaf Al Barbahari, sebuah nama yang dinisbatkan kepada Barbahar yaitu obat-obatan yang didatangkan dari India.[12]

 

Berkata Syaikh Ar Radadi :

 

لقد كان الإمام البربهاري رحمه الله إماماً مهيباً قوَّالاً بالحق ، داعيةً للسنة واتباع الأثر ، له صيتٌ عند السلطان وجلالة  وكان مجلسه عامراً بحلق الحديث والأثر والفقه يحضره كثيرٌ من أئمة الحديث والفقه ، قال أبو عبد الله الفقيه : إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار ، وأبا محمد البربهاري ، فاعلم أنَّه صاحب سنة

 

 “Imam Al-Barbahari Rahimahullah adalah seorang Imam yang disegani, senantiasa berbicara dan mengajak kepada kebenaran serta seorang da’i yang senantiasa menyeru kepada Sunnah dan mengikuti atsar. Beliau Rahimahullah memiliki kewibawaan dan kemuliaan di sisi para penguasa. Majelis beliau makmur dengan halaqah hadits, atsar, dan fiqih serta dihadiri sebagian besar para Imam Ahlul Hadits dan fiqih.”[13]

 

Berkata Syaikh Al Qahthani, “Di antara hal yang menunjukkan ketinggian kedudukan beliau adalah tatkala Abu Abdillah bin Arafah yang terkenal dengan sebutan Nafthawaih meninggal pada bulan Shafar 313 H, yang mana jenazahnya dihadiri oleh segenap anak-anak dunia dan Dien, majulah Imam Al Barbahari mengimami manusia. Pada tahun itulah bertambah harum nama dan kewibawaaan Al Imam Al Barbahari, menjadi tinggi kalimatnya dan mulailah muncul sahabat-sahabat beliau Rahimahullah sehingga mereka tersebar merata dalam mengingkari ahlul bid’ah. Telah sampai berita kepada kami bahwa Imam Al Barbahari pernah melewati sisi barat kota, tiba-tiba saja beliau bersin. Maka dengan serempak para sahabat beliau Rahimahullah mengucapkan:

 

يَرْحَمُكَ اللهُ

 

“Semoga Allah merahmatimu” sehingga suara gemuruh mereka terdengar oleh khalifah yang pada waktu itu sedang berada di rumah atau istananya, khalifah pun bertanya tentang apa yang terjadi? Setelah diberitahukan khalifah memaklumi hal itu.”[14]

 

Di antara ucapan imam al-Barbahari adalah :

اعلم – رحمك الله – أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بلا كيف ولا شرح ولا يقال: لم؟ ولا كيف

“ Ketahuilah –semoga Allah merahmatimu- sesungguhnya dalam sunnah tidak ada qiyas, tidak ada perumpaan missal, tidak diikuti dengan hawa nafsu, akan tetapi wajib mempercayainya dengan atsar-atsar yang datang dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam tanpa kaif, tanpa penjelasan dan tanpa dikatakan “ kenapa dan bagaimana “.[15]

 

Beliau juga mengatakan :

لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عزّ وجل في القرآن، وما بيّن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ، ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان

“ Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan apa yang telah Allah sifatkan diri-Nya di dalam Al-Quran, dan dengan apa yang telah Nabi jelaskan kepada para sahabatnya. Allah Ta’ala Maha Tunggal: “ Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat “ (QS. Asy-Syura : 11). Allah Ta’ala Maha Awal tanpa kapan (permulaannya), Maha Ahir tanpa adanya penghabisan, Mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, Allah beristiwa di Arsy, dan Ilmu Allah di setiap tempat, tidaklah kosong suatu tempat dari ilmu-Nya Allah “.[16]

 

Dari sini diketahui bahwa beliau bermadzhab salaf dalam masalah nash shifat tidak mentakwil dan tidak pula memaknainya dengan makna dhahir sebagaimana kaum wahabi.

 

Adz-Dzhabai menceritakan :

إن الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري فجعل يقول : رددت على الجبّائي ، رددت على المجوس ، وعلى النصارى. فقال أبو محمد : لا أدري ما تقول ، ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج وصنف الإبانة ، فلم يقبل منه

“ Ketika al-Asy’ari datang ke Baghdad, dia mendatangi Abu Muhammad al-Barbahari dan berkata, “ Aku telah membantah al-Jubba’i. aku telah membantah Majusi. Aku telah membantah Kristen. “ Abu Muhammad menjawab, “ Aku tidak mengerti maksud perkataanmu dan aku tidak mengenal kecuali apa yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad. “ Kemudian al-Asy’ari pergi dan menulis kitab al-Ibanah. Ternyata al-Barbahari tetap tidak menerima al-Ays’ari “.[17]

 

Dari data yang disampaikan adz-Dzahabi itu menyimpulkan bahwa al-Barbahari yang mewakili kelompok Hanabilah, tidak menerima konsep yang ditawarkan oleh al-Asy’ari. Kemudian al-Asy’ari menulis kitab al-Ibanah dan diajukan kepada al-Barbahari, ternyata ditolaknya juga. Hal ini menjadi bukti bahwa al-Ibanah yang ditulis oleh al-Asy’ari tidak sama dengan paradigm Hanabilah yang kini diikuti oleh kaum wahabi.

 

3.     Imam Ibnu Abdil Barr.

Beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin ‘Ashim an Namari. Nama panggilan beliau adalah Abu Umar. Nasab ini adalah yang disepakati dalam mayoritas sumber referansi. Ada riwayat yang menyebutkan beliau adalah Yusuf bin Umar bin Abdul Barr bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr an Namari.Ayah beliau adalah seorang ahi fikih di negeri Qurthubah.[18]

 

Ibnu Abdil Barr lahir di Qurthubah pada akhir tahun 368 H. riwayat lain menyebutkan beliau lahir pada tahun 362 H. Thahir bin Mufawwaz, salah seorang sahabat beliau, berkata: saya mendengar Abu Umar berkata: saya lahir pada hari Jum’at, ketika imam khutbah jum’at, tepatnya bulab Rabi’ul Akhir tahun 368 H.[19]

 

Pujian Ulama terhadapnya :

Al-Humaidi mengatakan, “Abu Umar bin Abdil Barr adalah seorang ahli fikih, al-Hafidz, ulama yang banyak meriwayatkan hadits, mengetahui macam-macam bacaan Al-Qur’an dan khilaf ulama, mengetahui ilmu hadits beserta para perawinya dan menguasai ilmu sejarah. Dalam bidang fikih, ia condong ke Madzhab Asy-Syafi’i.”[20]

 

Abu Ali Al-Ghassani, pengarang kitab Tartib al-Madarik  mengatakan, “ Di daerah kami tidak ada orang yang menguasai hadist seperti qasim bin Muhammad dan Ahmad bin Khalid Al-Habbab kecuali Ibnu Abdil Barr, ia tidak berada dibawah keduanya dan tidak pula tertinggal olehnya. Ia berasal dari daerah An-namr bin Qasith, mencari ilmu dan terus bersama (mulazamah) dengan seorang ahli fikih, Abu Umar Ahmad bin Abdul Malik dan Abu Al-Walid bin Al-Fardi. Ia terus belajar ilmu hadits dan merasa tertarik dengannya sehingga mencapai hasil yang gemilang dalam bidang hadits dan melebihi orang-orang Andalusia sebelumnya. Di samping menguasai ilmu atsar dan ilmu fikih, ia juga menguasai ilmu nasab dan sejarah. Ia pergi dari daerahnya. Ia berada di kawasan barat Andalusia kemudian pindah ke kawasan timur Andalusia dan bermukim di Daniah, Valencia dan Syatibah, tempat ia meninggal dunia.”[21]

 

Manhaj Ibnu Abdil Barr

 

Manhaj Talaqqi Ibnu Abdil Barr dalam Persoalan Aqidah

 

Berpegang teguh dengan al Qur’an dan sunnah.

 

Sumber utama bagi ahlussunnah adalah al Qur’an dan sunnah. Ibnu Abdil Barr tidak keluar dari manhaj ini, sebagaimana yang beliau ucapkan, “Petunjuk adalah seluruh petunjuk dalam mengikuti kitab Allah dan sunnah rasulullah yang merupakan penjelas bagi kitabullah …”[22]

 

“Ahlul islam sepakat bahwa ilmu pengetahuan bagi agama ini ada tiga bagian: pertama, pengetahuan tentang iman dan islam, yaitu tauhid dan ikhlash. Tidak akan sampai seseorang menuju ilmu itu melainkan dengan melalui petunjuk nabi, dialah yang melaksanakan perintah dari Allah dan orang yang menjelaskan kehendak Allah. Demikian pula perintah yang terdapat dalam al Qur’an dengan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah …”[23]

 

Beliau pun berkata: “Tidak ada aqidah dalam shifat dan nama-nama-Nya melainkan apa yang datang dan termaktub dalam kitabullah atau yang jelas shahih dari rasulullah atau ijmak para ulama serta hadits-hadits ahad atau semisalnya, semua diterima tanpa perlu lagi meragukannya.” [24]

 

Di antara ucapan beliau mengenai isu akidah adalah :

 

ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأقاويل الصحابة ، وجمهور السلف ، وهو قول عند أهل السنة مهجور

“ Akan tetapi ucapan Mujahid ini (Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas Arsy bersama-Nya) adalah tertolak dengan sunnah yang tsabit dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, dan dengan ucapan para sahabat dan mayoritas ulama salaf. Ucapan Mujahid itu bagi Ahlus sunnah ditinggalkan “.[25]

 

Beliau menolak juga menafikan kaifiyyah pada sifat Allah :

 

Imam Ibnu Abdil Barr mengatakan :

 

“ ..Karena ini adalah kaifiyyah sedangkan mereka (ulama salaf) sangat takut dari (mengucapkan)-nya. Karena kaifiyyah itu tidak layak kecuali untuk sesuatu yang memiliki batasan secara nyata, sedangkan Allah Maha Agung dan Suci dari hal itu “.[26]

 

Beliau dengan tegas menyatakan bahwa para ulama tidak berani mengatakan kaif bagi Allah karena kaif hanya ada pada sesuatu yang memiliki batasan  yaitu makhluk sedangkan Allah tidak memiliki batasan dan Allah bukanlah makhluk. Ini sangat bercanggah dengan keyakinan kaum wahabi yang meyakini adanya kaifiyyah bagi Allah meskipun kaifiyyahnya majhulah kata mereka.

 

Beliau menafikan tajsim (keyakinan jisim) dan tasybih (penyerupaan) terhadap sifat Allah Ta’ala :

 

 

قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا.

“ Allah Ta’ala berfirman, “ Dan datang Tuhanmu dan malaikat dengan berbaris-baris “, datangnya Allah bukanlah dengan gerakan, perubahan dan perpindahan, kerana itu semua adalah jika yang datang bersifat jisim atau materi. Maka ketika tetap Allah itu bukan jisim dan bukan materi, tidaklah wajib datangnya Allah dengan gerakan dan perpindahan “.[27]

 

Beliau menolak sifat Turun Allah dengan Dzat-Nya :

 

وقد روي من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الغابر

وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته ! وهذا قول مهجور لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات

“ Sungguh telah diriwayatkan hadits dari Abi Dzar bahwasanya ia berkata, “ Wahai Rasulullah, di malam yang mana yang lebih didengar ?, beliau menjawab : “ Tengah malam yang sisa “. Sungguh telah berkata atu kelompok yang menisbatkan diri kepada sunnah bahwa Allah turun dengan Dzat-Nya, maka ini adalah ucapan yang terlarang, kerana Allah Ta’ala menyebutkannya bukan di tempat gerakan dan tidak juga bukan dari tanda makhluk-Nya “.[28]

 

Beliau melarang membicarakan sifat Allah dengan isyarat tubuh :

 

روى حرملة بن يحيى قال سمعت عبدالله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة وأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله وهو السميع البصير فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه ثم قال مالك أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بأربع من الضحايا وأشر البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده قال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء

Harmalah meriwayatkan dari Yahya, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Wahab berkata, aku mendengar Malik bin Anas berkata, “ Barangsiapa yang mensifati sedikit dari Dzat Allah seperti firman-Nya “ Yahudi berkata, tangan Allah tebelenggu “ lalu mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya, dan semisal ayat “ Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat “, lalu ia mengisyaratkan kedua tangan dan telinganya atau salah satu anggota tubuh badannya, maka anggota tubuhnya itu wajib dipotong, kerana dia telah menyerupakan Allah dengan dirinya “, kemudian imam Malik berkata “ Apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Al-Barra ketika menceritakan hadits bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallambersabda “ Tidaklah berkorban dengan empat kambing “, lalu al-Barra mengisyaratkan dengan tangannya, sebagaimana Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Lalu al-Barra berkata “ Dan tanganlu ini lebih pendek dari tangan Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam “, al-Barra’ tidak suka mensifati Nabi kerana mengangungkan Nabi, padahal Nabi adalah seorang makhluk, lalu bagaimana dengan Allah sang Maha Pencipta yang tidak ada sesautu pun menyerupai-Nya “.[29]

 

Semua keyakinan dan pemahaman beliau ini menunjukkan bahwa beliau bermanhaj sebagaimana manhaj mayoritas ulama salaf maupun kholaf, sangat berbeza jauh dengan manhaj wahai atau salafi. Namun ada satu masalah dimana beliau menentang keras penerapan Majaz dalam al-Quran, baginya dalam al-Quran hanya ada Haqiqat bukan majaz, sehingga beliau melarang keras takwil dalam bentuk apapun.

Namun justru di lain tempat beliau mentakwil dan membenarkan adanya majaz, sebagaimana nash beliau berikut ini :

وأما قوله: يضحك الله: فمعناه يرحم عبده عند ذاك، ويتلقاها بالروح والراحة والرحمة والرأفة، وهذا مجاز مفهوم

“ Adapun ucapannya, “ Allah tertawa “, maka maknanya adalah Allah merahmati hamba-Nya ketika itu dan menerimanya dengan ketenangan, kedamaian, rahmat dan kasih saying, ini adalah majaz mafhum “[30]

 

Ini bertentangan dengan prinsip beliau sendiri yang melarang takwil dan majaz dalam al-Quran.

 

Pandangan beliau tentang taqlid :

 

وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة.ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وإنهم المرادون بقول الله عز وجل : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

.

“ Semua ini selain orang awam, kerana bagi orang awam itu wajib taqlid kepada ulamanya ketika da suatu masalah, kerana baginya tidak menjadi jelas cara berhujjah dan tidak paham dengan ilmu itu, kerana ilmu itu memiliki tingkatannya, yang tidak ada jalan ke tingkat atasnya kecuali dengan menggapai tingkat bawahnya. Inilah pembeza antara awam dan di antara menuntut hujjah. Para ulama pun tidak berbeza pendapat bahwa kaum awam wajib taqlid kpeada para ulamanya, merekalah yang dimaksud dengan ayat Allah “ Dan bertanyalah kepada ahli dzikir (ulama) jika kalian tidak memahaminya “[31]

 

Bahkan beliau membolehkan para ulama taqlid kepada ulama lainnya jika hal itu mendesak dan tidak sempat mencari dalilnya :

 

فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده

“ Dan jika mendesak seseorang untuk menggunakan sedikit dari hal itu (taqlid) dalam peribadinya saja, maka boleh baginya apa yang boleh bagi kaum awam yait taqlid, dan menggunakannya ketika berlebihannya persamaan dan kesulitan dan tegaknya dalil-dalil bagi setiap ucapan yang menguatkannya “

 

Manhaj beliau ini sesuai dengan manhaj Ahlus sunnah wal jama’ah (Awaja) yang bermadzhab dengan salah satu 4 madzhab.

 

Nyatalah wahai pembaca, bahwa ketiga imam besar ini tidak berpihak dengan manhaj wahabi-salafi, dan terbukti pengakuan mereka hanyalah pengakuan yang berdasarkan pemahaman yang memaksa terhadap nash-nash para ulama ini dengan memahaminya secara sepotong-potong. Jika salafi memaksa dan mengatakan bahwa ketiga ulama ini membela akidah salafi, maka ini adalah klaim yang memaksakan dan tersilap kerana terbukti lebih banyak ucapan dan pendapat ketiga ulama ini yang justru bersebrangan dengan pendapat dan akidah salafi. Dengan ini, mereka tidak bisa menjadikannya sebagai hujjah.

 

 

  [1] Miizaanul-I’tidaal, 3/15 no. 5394

  [2] Lihat ucapan beliau dalam kitabnya Al-Ibaanah ‘an Syarii’atil-Firqatin-Naajiyyah (Ar-Radd ‘alal-Jahmiyyah), 2/172-173, tahqiq : Dr. Yuusuf Al-Waabil; Daarur-Raayah, Cet. 1/1415 H

  [3] Al-‘Aqiidah Ath-Thahawiyyah, hal. 8; Daar Ibni Hazm, Cet. 1/1416 H

 

[4] Mizan al-I’tidal : 3/15

[5] Siyar  A’lam an-Nubala : 6/529

[6] Siyar  A’lam an-Nubala : 6/533

[7] Al-Lubab : 1/160

[8] Lihat Lisan al-Mizan, Ibnu Hajar Al-Atsqalani : 4/113

[9] Tarikh Baghdad : 10/373

[10] Ta’nib al-Khathib : 216

[11] Asy-Syarh wal Ibanah : 45

[12] Thabaqat al-Hanabilah : Ibnu Abi Ya’la : 2/18

[13] Al-‘Abar fi Khobar Man ‘Ghabar, adz-Dzahabi : 15/90

[14] Lihat Thabaqat Hanabilah : 2/44

[15] Syarh as-Sunnah, al-Barbahari : 329

[16] Syarh as-Sunnah, al-Barbahari : 329

[17] Siyar A’lam an-Nubala : 15/90

[18] Ad-Dibaj al-Mazdhab : 357

[19] Siyar A’lam an-Nubala : 18/154

[20] Jadzwah al-Muqtabas : 344

[21] Tartib al-Madarik : 18/128

[22] Al-Istidzkar, Ibnu Abdil Barr : 6/129

[23] Jami’ Bayan al-Ilmi, Ibnu Abdil Barr : 2/39

[24] Jami’ Bayan al-Ilmi, Ibnu Abdil Barr : 2/96

[25] At-Tamhid, Ibnu Abdil Barr : 7/157

[26] At-Tamhid : 7/144

[27] At-Tamhid, Ibnu Abdil Bar : 7/137

[28] Al-Istidzkar, Ibnu Abdil Bar : 2/530

[29] At-Tamhid, Ibnu Abdil Barr : 7/ 146

[30] At-Tamhid, Ibnu Abdil Barr : 18/345 [31] Jami’ Bayan al-Ilmi : 2/144

  Analisis Ringkas: 3 tokoh ulama besar yang sering menjadi hujjah kaum wahabi | aswj-rg.com | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published.